• Ekologi - Ekonomi - Energi

    WEO 2013 med F. Birol

    Den 11 december höll Anna-Karin Hatt inledningstalet och sedan presenterar Dr Fatih Birol World Energy Outlook 2013. Jag var där och fotade och spelade in ljudet och det finns nu på Youtube. Anna-Karin Hatt inleder och efter ca 20 min börjar Birol. Fatih Birol tar upp ett antal punkter ur WEO. Tweet