Diverse - Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Sötsura karameller

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 24 december till den 29 januari 2014. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1. Hur många förstår att vi toppar monokulturen med lite tungmetaller genom vårt industriella kemikaliejordbruk! Och förgiftar vår mat – stackars våra barn och barnbarn…

2. Förbifart Stockholm har ju uppgraderats av Trafikverket från att vara olönsam i tidigare rapporter till att bli lönsam. Det skedde för något halvår sedan och planeringen på byggstart fortsätter av Trafikverket. Ett statligt verk vars trovärdighet är noll.
På vilka grunder, prognoser, scenarier om antal fordon, bränsle etc har man motiverat Förbifarten? Vad skriver och vilka rapporter har Trafikverket och Energimyndigheten etc presenterat de senaste 5 åren om trafikvolymer 2030 t ex. Vad säger biltillverkarna om framtidens bilar om 10-15 år, för de är redan klara på ritbordet, bränsle tekniken är vald och det är fossilt bränsle. Vad säger forskarna om tillgången på fossil bränsle om 10 – 15 år. Hur ser energinettot ut för det flytande bränsle som beräknas finnas på marknaden? Inget megafät av olja har upptäckts efter Nordsjön 1964 och konventionell olja har nått maximal produktion – kranarna kan inte vridas upp mer, dessvärre och de små slattar som upptäcks motsvara några dagar eller veckor oljekonsumtion i världen. Och sen vad kräver vårt nuvarande ekonomiska system, som bygger på exponentiell tillväxt? Mängden olja på den fria marknaden minskar allt mer och länder som inte nått maximal produktion blir allt färre, idag mindre än 15 st. Tittar man lite noggrannare på alla dessa pusselbitar och fakta om framtiden är det knappast alarmistiskt att förutse en kraftig nedgång av fordonstrafiken till 2025. Och minst 50 % är inte osannolikt.

Förbifarten är och förblir ett projekt som planeras på sakligt felaktiga grunder m a o ökad trafikvolym. Den minskande trafikvolymen på Essingeleden framtill 2025 förslår inte på långa vägar att finansiera en Förbifart t ex. Förbifarten planeras av politiker som tror på ett expanderande tillväxtsamhälle med fortsatt god tillgång på fossil energi och business as usual! Och hur troligt är det?

3. Hur ser det ut med jetströmmarna på 10500 m höjd, varför är det så kallt i USA och vad spärrar kalla vindar att svepa ned över Sverige. Klicka på jordgloben. Du kan också zooma och vrida på jordklotet.
http://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/1000hPa/orthographic=3.42,54.73,1260

4. De är många som skriver och pratar om tillståndet i världen och vart vi är på väg. En del tror på en lugn och fredlig övergång till ett annorlunda samhälle, Kulturoptimisten. Där hittar vi bl a Rob Hopkins grundare av Transition Towns.

Andra däremot tror på en våldsam kollaps, sk Kollapspessimister som Orlow, Ruppert mfl. Som Kollapsoptimist finns Foss, Heinberg och i kvadrantens mitt ligger Kunzler, som balanserar upp alla inriktningar. Läs mer i peakoilnews.
5. Så sent som hösten 2012 presenterade regeringen en proposition som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kallade en historisk satsning på järnvägsunderhållet. Det var inte en höstbudget för tidigt.
Sen kommer Riksrevisionen och ställer till det för Alliansregeringen, några månader senare. DN skriver:
” För en månad sedan damp det ner en uppföljning från Riksrevisionen. Det lär vara för tidigt att avlägga ett slutgiltigt omdöme om effekterna av regeringens reformer. Granskningens slutsats var ändå att bekymmer med underhåll och drift tycks bestå. Majoriteten av förseningarna i tågtrafiken är Trafikverkets ansvar. Framför allt verkar myndigheten inte lyckas få pengarna att räcka till för spårskötseln. Dåligt utformade upphandlingar och brister i regeringens styrning lyftes fram som en förklaring.”

6. Har vi tid och råd på att vänta på peakoil?
Kom till ABF Stockholm, på lördag kl 10-12 och träffa oss på ASPO Sverige och diskutera en omställning av samhället till en mindre mängd energi och en fortsatt välfärd. Och behovet av en kris- och beredskapsplan – En plan B.
Svaret är kristallklart NEJ, vi har inte råd att vänta på att omedelbart minska vårt oljeberoende framför allt för att undvika en ekonomisk kollaps längre fram. Vi har inte råd att vänta på konsekvenserna av peakoil, då vi redan är där och har uppnått maximal produktion.
Hälften av oljan finns kvar men vi förmår inte att vrida upp ”oljekranen” mer. Ett faktum som IPCC har missat i sina modeller. Vad IPCC gör är att interpolera en fortsatt ökning av fossil energianvändning framåt i tiden, som inte är fysisk möjlig! Men det är rätt vi kommer att passera +2 och är på väg mot + 3,6 grader, trots att ”flödet” på olja inte går att vrida upp.

7. Gail Tverberg: vindkraft och solcellspaneler, har hyllats som ett svar på alla våra energiproblem. Visst, politikerna behöver något för att kunna ge medborgarna ett hopp, särskilt i länder som uppenbarligen förlorar sina oljeinkomster, till exempel Storbritannien.
Tyvärr, ju mer jag sätter mig in i problematiken, desto mindre har vindkraft och solceller att erbjuda.”

8. ”Med privatiseringen av försvarets logistik kan vi garanterat räkna med att den sista försvarsbudgeten försvinner ner i ett svart hål via lagen om offentlig inkompetens Kragspeglar är alltså gradbeteckningar och kardborrbandsplattor används för att enkelt sätta fast förbandsmärken och utbildningsmärken på uniformen.
För detta fakturerade den upphandlade skräddaren, i enlighet med upphandlingen, 1 400:- SEK för arbetet och 1 990:- SEK för frakten, för summan 3 390:-

9. Detta hände i Malmö, och i Stockholm för ca 10 år sen stod Mälarvattnet bara några cm från att rinna över sina breddar vid T-banan Gamla Stan. Hade det skett så hade hela Stockholm slagits ut då de viktigaste elkablarna hade kommit under vatten. Så sårbart är Stockholm, fortfarande? antar jag!

10. Say NO to MONSANTO stormar på och frågan är hur länge det dröjer innan de får patent på livet!

11. Något att fundera på för det har Oscar Kjellberg gjort och jag delar hans oro och sakargument: Jag tror att vi lite till mans har svårt att bedöma sambandet mellan mat och hälsa. Nu när stressen ökar pga industrijordbrukets näringsfattiga livsmedel, effekten av kemikaliesoppan, GMO och vacciner måste vi sätta större värde på GMO-fritt och ekologiskt odlad mat. Och vi som äter kött bör sätta större värde på gräsfödda djur.

12. Drömmen om hållbarhet en utopi?  ASPO Sverige förtjänas att läsas om och om igen!

13. När ska ansvariga politiker i Stockholm inse att vi har glidit in i en ny verklighet, där bilen redan har blivit omodern. Vi har med andra ord sen länge nått peakcar, och många grupper i staden avstår från bilen och krävar walkabilty och en förtätning med kollektivtrafik i stället.
Förbifart Stockholm om den byggs riskerar att bli ett monument över politikers hybris, okunnighet och ovilja att lyssna!i I DN skriver några forskare om denna nya verklighet som blir allt tydligare – peak car.

Behöver väl knappast nämna att orsaken är global oljetopp, peak oil redan år 2005. Det visar samtidigt att den okonventionella oljan t ex fracking och tjärsand som ska rädda oss kvar i det fossila energisamhället har blivit för dyr och ger inte det energiöverskott (för litet energiutbyte per satsad energienhet) som behövs för att rädda nuvarande oljesamhälle och välfärd. Vi har hamnat i en riktig tjurfälla.

14. Är USA på deken eller är det en ny storhetstid om väntar. Gott om kapital och låga löner.
”Nyligen visade Oxfam i en studie att 85 personer i världen äger lika mycket som den fattigaste hälften av världens befolkning eller att en procent av befolkningen äger 65 gånger mer än den fattigaste halvan av planetens sju miljarder innevånare. Vid en liten närmare titt på listan över de 85 syns omedelbart att den helt övervägande delen av dem är amerikanska medborgare. Att förklara den amerikanska kapitalismen död är en stor överdrift. Den rör betänkligt på sig för att ligga i dödsryckningar och ingen bör förvånas om den de närmaste tio åren stärker sin position som den ledande ekonomiska stormakten i världen.” Läs mer om USAs roll i världen.

15. En rykande färsk video från Finacial Times och Johan Auther om peak car och framtidsutsikterna för okonventionell olja, som tight oil, (fracking och shaleoil.)
I videon slår professor Nick Butler från King College fast, att för Europa och även USA, är peak car ett faktum, men det beror på peak demand. Efterfrågan har minskat (inte att produktionen planat ut), genom effektivare fordon, alternativa bränslen och livsstilsförändringar. Globalt når vi peak oil år 2020 enligt Nick Buttler. Shale gas och tight oil-utvinning är bara i början och kommer att användas i många många länder. Detta kommer att öka tillgången av olja ännu mer. Sen får vi inte glömma att tekniken utvecklas ytterligare för djuphavsolja. Säkerheten förbättras och vi måste komma ihåg att prospekteringen till havs är eftersatt. (Undrar vad Globala Energisystem i Uppsala anser om detta uttalande.)
Johan Authers sammanfattar att det är inte ofta som vi på FT är positiva, men jag tror att vi lyckats idag. Det verkar som om vi ska kunna ta tillvara på dessa stora resurser, så att vi inte omedelbart kommer att hamna en alarmistisk oljekris, som det talades om för 5 år sedan. http://bcove.me/lsks0igc

16. ”Guld & Silver kommer att bli några av de viktigaste objekten för rikedom och investeringar i framtiden. Den amerikanska dollarn kommer inte att vara en säker tillflyktsort som många bedömare tror. Beroende på det faktum att ett fiat monetärt system som vi har idag baserat på ränta på ränta och Fractional Reserve behöver en växande energiförsörjningen för att överleva.
Dessutom är den stora amerikanska SHALE ENERGY BOOMen på väg mot en BUST. Det finns ingen plan B och väldigt få är beredda på vad som kommer. Debatten om teknisk analys kontra verkligheten kommer att te sig löjlig när USA och Världen stöter på den värsta ekonomiska kollapsen i historien.” Håll i hatten!

17. Teknik är inte energi – utan sätter energi i arbete! Det är många teknikoptimister som inte riktigt kan hålla isär teknik och energi. Något vi tog upp under heldagen ”Larmen Tystnar” på ABF lördagen den 18 januari. Då höll ASPO Sverige en 2 timmars session om Energi och Ekonomi.

18. LRF och dess storskaliga livsmedelsindustrier/intressen går på bred front ut för introduktion av GMO i Sverige. Det ligger i deras ekonomiska intresse att förslava sin utövare och ägare-bönderna och skapa stordrift!

19. Brian Czech, skriver i Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) att vi gör ett stort misstag när vi enbart grottar ned oss i våra försök att hantera klimatförändringana och bortser från att tackla orsaken till dessa. Vår fortsatta ekonomiska tillväxt!

20. Apropå att bli beskylld för att vara domedagsprofet.
Saker och ting är sällan svart eller vitt, som vi så ofta framställer det. Själv använder jag inte orden pessimist eller optimist sen många år överhuvudtaget. Inte heller domedag. Sammanhang är ofta alltför komplicerade eller kanske rent av komplexa för att beskrivas som kvällsjournalistiken gör. Själv försöker jag ge förnuftet stort utrymme. I första hand forskning och fakta som är kritiskt granskad och publicerad. Sk peer reviewed rapporter. Dessa kan givetvis ha sina brister men har ändå stor trovärdighet, enligt min mening.

Företräder man realism är det lätt att bli beskylld för att påstå att allt går åt helvete? Har jag nånsin skrivit det? Aldrig, eftersom jag i likhet med Nicole Foss och Richard Heinberg är kollapsoptimist. Att företräda en realistisk bild av kollapsen som pågår och kommer att bli allt värre. Men jag menar att vi kommer att ta oss ur detta men inte utan mkt elände och umbäranden.
Jag har en klar framtidsbild och resan framåt de senaste fem åren har ganska väl följt den väg som jag såg redan för många år sedan.

Orkar du inte möta den nya verklighet och det annorlunda samhället vi glider in i får du väl stiga av. Dumt och för tidigt, tycker jag !

Rapporter från OECDs energiorgan IEA är INTE peer reviewed, vilket ligger dem i fatet, vilket också forskare kring fossila bränslen framhåller. IEA blir därför i hög grad en politisk megafon för den rådande ekonomiska ordningen i världen. Något vi kallar busines as usual. I viss mån gäller det även IPCC, som i sina modeller gjort det enkelt för sig genom helt enkelt interpolera utsläpp framåt enligt den ekonomiska tillväxt man förväntar sig i framtiden. Hur trovärdigt är det?

Och det är också den kritik som ASPO och Globala Energisystem framför mot de värsta scenarier från IPCC. Som sagt det finns mycket som inger oro inför framtiden men det finns också hopp!
Men jag frågar mig är det så klokt att bara segla vidare utan en plan B, en kris- och beredskapsplan ovan allt politiskt käbbel. Vid det här laget i borde vi veta att nuvarande ekonomiska system kräver tillväxt och bygger på ändliga resurser, bl a ständig mer och billig energi, och ofrånkomligt leder in oss i ett mkt mkt annorlunda samhälle och livsstil vare sig vi vill eller inte! Ska detta ske under ordnade former eller genom kaos, umbäranden och elände? För mig är inte valet svårt.

21.Vi får ta saken i egna händer och smygbekämpa Say NO to MONSANTO1, Skaffa några roundup-resistenta Amarantfrön från en vän i mellanvästern
2 Odla upp dem i trädgården. Amaranten är en god grönsak, utmärkt i sallader.
3 Smyg ut en mörk natt och sätt ut fröna hos någon som använder Roundup, allra helt på en provodling av Roundup-resistnta grödor.

22.För dig som vill veta vad som rör sig i politikernas huvuden och klimatet!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....