Ekologi - Ekonomi - Energi

Teknik är inte energi – utan sätter energi i arbete!

Print Friendly, PDF & Email

Det är många teknikoptimister som inte riktigt kan hålla isär teknik och energi. Något vi tog upp under heldagen ”Larmen Tystnar” på ABF lördagen den 18 januari. Då höll ASPO Sverige en två timmars session om Energi och Ekonomi. Som utgångspunkt såg vi filmen Theres´s no tomorrow av Richard Heinberg. Efter visningen genomfördes en open space diskussion i små grupper, där deltagarna själva bestämde ämnen för diskussion. Filmen -There´s no tomorrow- är producerad av Post Carbon Institute och Richard Heinberg, som också är speaker.

Martin Saar på ABF som samtalsledare till höger

Bland de 50-tal deltagarna fanns några som  ifrågasatte budskapet i filmen som upplevdes oerhört dystopiskt och pessimistiskt. Några tyckte att filmen innehöll alldeles för många sakfel, bl a om fisket. Och att filmen inte skulle kunna visas av det skälet. Som vanligt är det lätt att fokusera på små detaljer som kan vara fel eller ifrågasättas och sen av de skälet göra ned och förneka hela filmen. Det är synd! Tycker själv att några inslag i filmen är lite otydliga och saknar andra, men det innebär inte att jag dömer ut  hela filmen, tvärt om. En av de bästa filmerna så här långt om det läge vi befinner oss i och vägen framåt.

Det tre E:a Energi, Ekonomi och Ekologi beskrivs på ett bra sätt och budskapet är kristallklart! Ska vi komma tillrätta med alla miljöproblem måste vi koncentrera oss på orsakerna till dessa. Nämligen ändra vårt ekonomiska system frivilligt, annars kommer vi att glida in i ett omfattande kaos när konsekvenserna av bristen på fossila bränslen blir allt värre för samhället, vår livsstil och vårt ekonomiskt system som förutsätter en exponentiell tillväxt. Den som vill lära sig mer om de tre E:na ska gå igenom Chris Martensons The Crash Course: http://www.peakprosperity.com/crashcourse

Vill du se filmen som är på 34 min, så klickar du här. Jag har också skrivit ned all fakta ur filmen i punktform och vill du läsa punkterna 1 – 96 trycker du på  Post Carbon Institute R Heinberg   Här är några Powerpoint-bilder som kompletterar videofilmen:ABF 4 november bearbetad

Sista kapitlet i filmen heter DET LYCKLIGA SLUTET!

97. Den globala ekonomin växer exponentiellt med omkring 3 % årligen och förbrukar stadigt ökande mängder icke-förnybara bränslen, mineraler och metaller, såväl som förnybara resurser som vatten, skog, jord och fisk snabbare än de kan återuppbyggas.

98. Även vid en tillväxt på 1% kommer ekonomin att dubbleras på 70 år.

99. Problemen intensifieras av andra faktorer: globaliseringen tillåter människor på en kontinent att köpa varor och mat tillverkade på en annan. Försörjningsvägarna är långa, vilket anstränger begränsade oljeresurser. Vi förlitar oss nu på fjärran länder för det nödvändigaste.

100. Moderna städer är beroende av fossilt bränsle. De flesta banksystem är baserade på skuld, vilket tvingar in folk i en spiral av lån och återbetalning som genererar tillväxt.

101. Vad kan man göra när man står inför dessa problem? Många tror att krisen kan förhindras genom minskad konsumtion, ny teknik, smart tillväxt, återvinning, elbilar och hybrider, byta ut eller egna val.

102. Minskad konsumtion kommer innebära minskade utgifter, men endast denna åtgärd kommer inte kunna rädda planeten. Om vissa använder mindre olja kommer den minskade efterfrågan sänka priset, varför andra kan köpa olja billigare. På samma sätt kommer en mer effektiv motor, som använder mindre energi, paradoxalt nog, leda till större energianvändning.

103. På 1800-talet insåg den engelske ekonomen William Stanley Jevons att bättre ångmaskiner gjorde kol till ett mer kostnadseffektivt bränsle, vilket ledde till ökad användning av ångmaskiner, vilket i sin tur ökad kolkonsumtionen. Ökad användning kommer att förbruka den energi eller resurs som sparats genom minskad konsumtion.

104. Men tekniken är inte energi. Tekniken kan sätta energi i arbete, men kan inte ersätta den. Tekniken konsumerar också resurser: till exempel; datorer tillverkas med en tiondel av den energi som går åt för att göra en bil.

105. Mer avancerad teknik kan förvärra situationen, eftersom många kräver sällsynta mineraler, som också närmar sig sin begränsning. De flesta från en enda gruva i inre Mongoliet i Kina. Dessa mineraler används i katalysatorer, flygplansmotorer, lasrar, flyttningsbara röntgenapparater, avskärmning vid kärnreaktorer, CD-skivor, hybridfordonsmotorer, lågenergilampor fiberoptik, plattskärmar vindkraftverk och solpaneler. Kina har börjat införa exportbegränsningar av dessa mineraler, medan efterfrågan trappas upp.

106. Så kallad hållbar tillväxt eller smart tillväxt kommer inte hjälpa, eftersom den också använder icke-förnybara metaller och mineraler i allt större kvantiteter, inklusive sällsynta metaller/mineraler/jordartsmineraler.

107. Återvinning kommer inte lösa problemet, eftersom den behöver energi och processen och inte är 100 % effektiv. Det är bara möjligt att återfå en del av materialet som skall återvinnas. En stor del förloras för alltid som avfall.

108. Elbilar som kör på el är inte det någon lösning, eftersom den största andelen elektricitet genereras från fossilt bränsle (kol) . Ca 40 % av kolen omvandlas till el.

109. Dessutom behöver bilar alla möjliga slags oljor för sin tillverkning. Varje däck behöver runt 25 liter råolja för tillverkning.

110. Det finns ungefär 800 miljoner bilar i världen, år 2010. Vid nuvarande tillväxt, har den siffran nått 2 miljarder år 2025. Det är inte troligt att planeten kan klara av så många fordon så värst länge, oavsett energikälla.

111. Många ekonomer tror att den fria marknaden kommer ersätta en energikälla med en annan genom tekniska landvinningar. Men de huvudsakliga ersättarna till olja står själva inför sina egna vikande kurvor.

112. Att ersätta fossilt bränsle misslyckas också när man räknar in den tid som krävs för övergången till mindre mängd fossil energi. Hirsch-rapporten från USAs energidepartement 2005, uppskattar att åtminstone två decennier skulle behövas för förberedelserna inför effekterna av maximal produktion av råolja globalt sk Peak Oil. När det gäller USA.

113. Bekymren med bristande energitillgång, resursutarmning, förlorad matjord, och utsläpp är alla symtom på ett enda större problem nämligen tillväxt.

114. Så länge som vårt finansiella system bygger på (kräver) oändlig tillväxt kommer reformer troligen inte att lyckas.

115. Hur kommer då framtiden att se ut? Optimisterna tror att tillväxten kommer fortsätta för alltid utan begränsningar. Pessimisterna tror att vi närmar oss en ny stenålder, eller utrotning. Sanningen ligger kanske mellan dessa båda extremer.

116. Det är möjligt att samhället faller tillbaka till ett mindre komplext läge där energianvändningen blir betydligt mindre. Det skulle innebära ett hårdare liv för de flesta. Mer arbete för hand, mer jordbruk, och lokal produktion av varor, mat och tjänster.

Många undrade också vem är Richard Heinberg. Varsågod här är en presentation:

Richard Heinberg

Richard is a Senior Fellow of the Post Carbon Institute and is widely regarded as one of the world’s foremost Peak Oil educators. He has authored scores of essays and articles that have appeared in such journals as Nature, The American Prospect, Public Policy Research, Quarterly Review, The Ecologist, Resurgence, The Futurist, European Business Review, Earth Island Journal, Yes!, and The Sun; and on web sites such as Resilience.org, TheOilDrum.com, Alternet.org, ProjectCensored.com, and Counterpunch.com.”

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

2 Comments on “Teknik är inte energi – utan sätter energi i arbete!

  1. Både Heinbergs och Saars bild av vår situation och kommande öde är det mest troliga. I en tillväxtekonomi är beskeden dock ovälkomna och detta är som jag ser det motivet bakom många försök att beskriva deras budskap som felaktigt eller osannolikt. Det finns smärre felaktiga uppgifter som inte skymmer trovärdigheten hos helheten.

  2. Jag hade gärna deltagit i sessionen i Stockholm men avstånd och ålder hindrade. Jag använder Facebook för att lägga mig i. I mina inlägg har jag alltid hävdat att Energi styr natur, miljö och klimat. Bland andra har Martin Saar fått mig att lägga till ekonomi.
    Jag har varit lärare och använder med stor framgång (över 50 000 nedladdningar) http://www.lektion.se för att genom lärarna sprida kunskap om energi till vår viktigaste målgrupp, våra barn. Jag bifogar adressen till en PowerPoint- presentation med en enkel grundkurs om vad alla bör veta om energi ”the GO of everything”.
    http://www.slideboom.com/presentations/694432/Energi-styr-natur%2C-milj%C3%B6-och-klimat

Comments are closed.