Ekologi - Ekonomi - Energi

När larmen tystnar…Omställning i Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Klimat Aktion arrangerar ett informationsmöte på ABF på Sveavägen 41 i Stockholm den 6 oktober klockan 19. Från Klimataktions information.

Vi står inför ett paradigmskifte. Politikerna tar inte i frågan om exponentiell tillväxt på ett adekvat sätt. De skjuter klimatproblematiken framför sig och la den långt ner på agendan inför valet. Därför krävs starka gräsrotsrörelser för en omställning i Sverige och internationellt. Många av dem var samlade på ett internationellt möte i Danmark nyligen.
Kom och lyssna på Jan Forsmark, som var där och kan berätta om mötet och svara på frågor som:

  • Hur ser Omställning Sverige ut idag?
  • Vilka omställningsrörelser finns utanför Sverige?
  • Vilka visioner kämpar man för?
  • Finns det ett gemensamt program?
  • Strävar man efter en rättvis fördelningspolitik ekonomiskt och resursmässigt?
  • Vad behövs för att deras värderingar ska kunna lyftas upp i strukturerna på en EU- och internationell nivå?

Jan Forsmarkär projektledare för Omställning Sverige* som är ett projekt inom Hela Sverige ska leva*. Omställnings Sverige är en del av det internationella Transistion Network* . Se också om mötet i Danmark.

Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.

Världsrörelse för 1 klot.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious