Ekologi - Ekonomi

Ändrad flygskatt

Print Friendly, PDF & Email

Regeringen har lyssnat på kritiken som inkommit på att införa en flygskatt, och den tar även hänsyn till vårt åtagande i och med underskriften av Paris avtalet förra hösten.

Så här ser nu förslaget ut.

  1. 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa.
  2. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6000 kilometer från flygplatsen.
  3. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6000 kilometer från flygplatsen.
  4. Skatten ökar sedan med en faktor för varje ytterligare resa under året 2018. Första resan är n=0 och sedan ökar n med 1 för varje ytterligare resa. För året 2019 startar n på 1 och ökar med 1 för varje påföljande år.

Formeln för att beräkna faktorn för skatten är:
y=+e0,5*n

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious