Energi

Energy transitions: Speeds, characteristics, and the benefits of granularity.

Print Friendly, PDF & Email

Charlie Wilson var i höstas i Uppsala och höll ett intressent föredrag om omvandling av olika tekniska system och hur lång tidsrymd detta brukar ta. Vi hör många gånger hur vi ska göra om samhället till ett fossilfritt samhälle helt till allt från 2035 till 2050. Då kan det vara intressant att ha detta i bakhuvudet att allt går inte så fort som man kan hoppas.
Föredraget är på engelska.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious