Energi

Through the Looking Glass – Vinay Gupta on systemic risks to civilization and responses

Print Friendly, PDF & Email

Vinay Gupta pratar om system risker för civilisation, detta föredrag är några år gammal men är just nu rätt aktuell. Här finns en rätt ny intervju gjord med Vinay från VA.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious