• Ekologi - Ekonomi

     Finance – Earth Day Week Program

    Prof. Stephen Keen höll ett fördrag den 20 april 2020 om hur klassiska ekonomiska modeller är roten till klimatkrisen. Det är dessa modeller som Riksbanken bland annat använder och ger ut ett pris till varje år. “Neoclassical economics and the root for the climate crisis” Tweet