Ekonomi - Energi

BP tror att Peak Oil redan inträffat.

Print Friendly, PDF & Email

BP som förut har hävdat att Peak oil inte skulle inträffa förrän runt 2030, säger nu att det kanske redan inträffat. Vilket med största sannolikhet är rätt enligt grafen nedan så var toppen redan i november 2018, detta var drygt ett år innan Covid-19 började. Sedan har allt snabbats upp.

Global oljeutvinning.
Sedan är det lite hårklyveri om det är Peak Demand eller Peak oil som inträffat, just nu har efterfrågan sjunkit så det blivit ett överskott. Men det gör att investeringarna minskar och ”om” efterfrågan stiger så kommer inte utvinningen att öka i samma grad. Oljeindustrin behöver ett högre oljepris än vad konsumenterna har råd med. BP och industrin vill nog prata mer prata om Peak demand än Peak Oil det låter då bättre att oljan ersätts med alternativen.
Här är ett exempel på hur efterfrågan av olja minskat i antalet flygningar i världen sedan nyår, då man inte kan se antalet passagerare så ger detta kanske en glättad bild. Flyget kommer nog aldrig att återgår till läget före 2020 tror jag.

Antalet flygningar globalt 2020
För de som tror på V-formad återgång så är här lite kött på benen.
Världsbanken data för reala BNP per capita och årlig tillväxt.
1960-1979: 2,73%
1980-1999: 1,28%
2000-2019: 1,6%
Framtida långsiktig tillväxt 1-1,25% men svår att uppskatta.
2019 var världens BNP $142 biljoner. Världsbanken och IMF uppskattar -3% för 2020. Det kanske blir -5%. Då blir 2020 $135 biljoner och med en tillväxt på 1-1,25, optimistiskt räknat 1,5% så kommer vi tillbaka $143 biljoner i december 2024. Kommer det att inträffa, nej tror jag.

1. Globaliseringen är över.
2. Många industrigrenar som resor, turism, flygindustrin, skeppsbyggnad, gruvindustri, olje och gas industrin kommer inte att komma tillbaka i samma grad som före 2020.
3. Allt som har finansierats och belånats har redan gjort det.
4. Många negativa återkopplingar har blivit triggade.
5. Vi har än så länge mest ignorerat klimatförändringen, men det kommer snart att märkas mer och mer.

Uppdateras 17 sep 2020: Denna intervju med en flygkonsult ger en bild av hur flygindustrin står för stora förändringar:

Uppdaterat 7 nov 2020: Flightradar24 har även lagt ut 2019 vilket gör det ännu tydligare.

Källa: BP tror att oljans dagar är räknade efter corona | SvD
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious