Ekologi

Klimatförändringar – orsak till och försvårande faktor i kris – Folk och Försvar

Print Friendly, PDF & Email

Folk och Försvar har ett webinar den 25 maj kl. 09:30 – 10:50 om klimathotet dom skriver:

För svenskt vidkommande handlar klimatförändringarna både om krisartade konsekvenser för väder, biologisk mångfald, vattennivåer och geologi, men också om förändrade förutsättningar för att hantera kriser – oavsett om de är relaterade till klimatförändringarna eller ej.

 • PROGRAM
 • 09:30 Inledning; Daniel Kjellén, Folk och Försvar
 • 09:35 Klimatförändringarnas påverkan på Sverige
  Erik Kjellström, professor i klimatologi, SMHI
 • 09:55 Robusta beslut för att hantera osäkerheter
  Karin Mossberg Sonnek, enhetschef, Totalförsvarets forskningsinstitut
 • 10:15 Krishantering i klimatförändringarnas tid
  Henrik Larsson, enhetschef, Enheten för stora olyckor, MSB
 • 10:35 Politiska perspektiv
  Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet
  Rickard Nordin (C), riksdagsledamot
 • 10.50 Seminariet avslutas

Anmäl dig till seminariet här. En inspelning av seminariet kommer att finnas tillgänglig hos Folk och Försvar kort efter seminariet avslutats.

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 24:e maj. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet, och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.

Källa: Klimatförändringar – orsak till och försvårande faktor i kris – Folk och Försvar

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious