• Ekologi - Energi

  Charles Hall samtalar med Chris Martenson

  I denna podcast så samtala Chris Martenson med Charles Hall om energi, olja och biofysik ekonomi hur begreppet energy returned on energy invested eller ERoEI kom till och varför det är viktigt. Han har en ny bok ute Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy. Källa: Dr. Charles Hall: The Laws Of Nature Trump Economics | Peak Prosperity Tweet

 • Ekonomi - Energi

  Vad alla behöver veta om Energi och Ekonomi och motarbeta.

  En ny bok, Energy and the Financial System, What Every Economist, Financial Analyst, and Investor Needs to Know om energi och det finansiella systemet av Roger Boyd. Många traditionella ekonomer har avfärdat Peak Oil men Roger B tar i boken udden av dessa ekonomer och menar att situationen är allvarlig. Han tar sin utgångspunkt i sjunkande EROI som stryper ekonomin. Vårt finansiella system bygger på bilden om evig tillväxt, och kopplingen energi och ekonomin. Nivåerna för EROI på dagens okonventionella olja som tjärsand, Arktis och skiffer ligger på runt 5:1 mycket lägre än dom 8:1 som samhället behöver. Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

  Sämre EROEI och samhället upphör att fungera som tidigare

  För en tiden sedan kom en mycket omskriven bok som heter ”Energy and the Wealth of Nations”. En av författarna är Dr Charles Hall, under många år verksam inom ”biophysical economic” och mannen bakom EROEI-begreppet. Charles Hall redovisar och diskuterar samhällets beroende av fortsatt hög nettoenergi för att kunna existera och att vi nu sakta glider in i en ny verklighet, där våra samhällen upphör att fungera som tidigare, bl a på grund av ett allt lägre EROEI av den olja som utvinns. Charles Hall har inte mycket till övers för de neoklassiska ekonomerna som endast tar hänsyn till arbete och kapital…

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Fracking olönsam: lite nettoenergi – stora metangasutsläpp!

  Det visade  David Knight på ett seminarium ”Fracking bra eller dåligt? för några veckor sedan, anordnat av Feasta -The Foundation for Economics of Sustainable. Att Feasta ordnar ett seminarium om fracking beror på ett stigande intresse i Europa. Men också för att amerikansk olje- och frackingindustri lobbar allt mer för en spridning utanför USA. På seminariet, som ägde rum i Wales, behandlades fracking utifrån ett EROI-perspektiv. M a o hur mycket energi måste man stoppa in i en process för att i slutändan få ut mer energi. (energy return on energy invested). David Knight inledde med att beskriva tekniken runt…