Ekonomi - Energi

Vad alla behöver veta om Energi och Ekonomi och motarbeta.

Print Friendly, PDF & Email

En ny bok, Energy and the Financial System, What Every Economist, Financial Analyst, and Investor Needs to Know om energi och det finansiella systemet av Roger Boyd. Många traditionella ekonomer har avfärdat Peak Oil men Roger B tar i boken udden av dessa ekonomer och menar att situationen är allvarlig. Han tar sin utgångspunkt i sjunkande EROI som stryper ekonomin. Vårt finansiella system bygger på bilden om evig tillväxt, och kopplingen energi och ekonomin. Nivåerna för EROI på dagens okonventionella olja som tjärsand, Arktis och skiffer ligger på runt 5:1 mycket lägre än dom 8:1 som samhället behöver. Och många har även framfört att vi har kopplat loss energianvändningen från tillväxten men om historiska data får vägleda oss så stämmer inte detta på global nivå.

Charles Hall utvecklade begreppet EROI eller ERoEI sedan 1984. Och han har skrivit om olika nödvändiga nivåer på EROI. Vilka nivåer är nödvändiga för ett samhälle av vår typ. En artikel från Scientific American om ERIO ska jag lägga ut på vår Facebook sida.

 • 1,1:1 Pumpa upp olja och titta på den.
 • 1,2:1 Raffinera den och titta på den.
 • 1,3:1 Flytta den vart du vill och titta på den.
 • 3:1 Behövs för att för att kunna köra en lastbil
 • 5:1 Och för att även flytta en last.
 • 7:1 För att försörja även familjerna för oljearbetaren, chauffören och jordbrukaren.
 • 8:1 För att även få skola och utbildning och för att få sjukvård behövs upp till 10:1 eller 11:1.

Roger Boyd sammanfattar det så här.

What all of this means for investors is that, at best, growth may cease at the global level in the relatively near future. Once you accept that growth will cease, all of the current ‘common sense’ assumptions about investing, such as the assumption of making money from money, cease to be true. Completely different assumptions will be required, including an understanding that the future will be a less wealthy place than the present. [This realization] could destabilize and crash the financial system

Många klimataktivister hoppas att minskande fosilbränslen ska ersättas med alternativa energikällor. Boyd ger inte mycket för klimataktivister heller då det bara är vattenkraft och vindkraft som kan mäta sig i EROI med olja. Världen måste kanske välja att elda mer kol för att på något sätt behålla någon form av samhälle eller att bränna mindre kol med ett mycket mindre komplext samhälle och kanske kollaps. Det finns andra som inte har samma dystra bild men frågan är om vi som art är så rationella och kan göra det som skulle krävas och motbevisa att Boyd har fel.

the longer humanity waits to make such changes, the harder those changes will become, as net energy, climate change, and other challenges wield greater and greater impacts upon society.

Energy and the Financial System: What Everyone Needs to Know… and Work Darn Hard to Avoid.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Vad alla behöver veta om Energi och Ekonomi och motarbeta.

 1. Mycken tid ägnas åt betydelsen av EROI för samhället, något som däremot inte har ett dugg med naturens tillstånd att göra. Det enda som betyder något för naturen är hur mycket resurser vi totalt förbrukar därifrån. Vad vi sedan hittar på med denna resursmängd, dvs på vilka poster denna förbrukning fördelar sig, förändrar ju inte hur mycket vi faktiskt förbrukar.
  Om vi av 100 liter utvunnen olja måste använda 10 liter för att få upp de 90 andra så ger det ett EROI = 1:9.
  Om vi av dessa 100 liter endast behöver använda 4 liter för att få upp de andra 96 så ger det ett EROI = 1:24.

  Här har vi alltså pumpat upp 100 liter i bägge fallen men med helt olika EROI vilket visar att EROI endast har betydelse för samhällets möjligheter att existera genom det överskott som kan fördelas bland befolkningen efter att nödvändiga energiinvesteringar gjorts. Men naturen mår ju inte bättre av varken höga eller låga EROI, den kan bara registrera hur mycket resurser vi faktiskt förbrukar därifrån.

  Detta i sin tur kanske också visar att civilisationen men knappast naturen är det som betyder något för oss (=vi ser betydelsen av) och därför naturen mår så dåligt; vi kanske inte ens förstår att en frisk natur är förutsättningen för allt annat på planeten, t o m för civilisationen.

  Denna mening sammanfattar dilemmat:
  ”Världen måste kanske välja att elda mer kol för att på något sätt behålla någon form av samhälle”
  och visar på vårt snäva sätt att tänka: ”vi kanske måste förbruka naturen för att få som vi vill”.
  Människan har svårt att ta till sig tanken att det går att leva UTAN civilisationen, eller rättare sagt att det inte går att leva MED civilisationen.

  Om vi förstått naturens livsviktiga beydelse för allt annat på planeten så hade vi ju försökt begränsa det totala resursuttaget därifrån i stället för att som nu effektivisera denna förbrukning genom att minimera insatsen därför.

 2. Det är en sak att inte förstå varför det finns (snäva) gränser för naturens förmåga att försörja civilisationen. Det är en annan sak att inte förstå varför ett samhälle (oavsett dess långsiktiga hållbarhet) behöver ett energiöverskott (som beskrivs genom EROI) utöver fundamentala grundfunktioner för att kunna existera. Sammantaget ger dock dessa allvarliga brister en syn på tillvaron där väldigt mycket plötsligt blir möjligt och det är ju verkligen jättebra för oss. Vi behöver ju något att bli glada över nu när verkligheten inte är på vår sida!

 3. Att vi behöver ett överskott är självklart. Att vi behöver en faktor 10-11, eller ens 5, är däremot djupt feltänkt. Jag förklarar som sagt varför.

Comments are closed.