Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Sämre EROEI och samhället upphör att fungera som tidigare

Print Friendly, PDF & Email

För en tiden sedan kom en mycket omskriven bok som heter ”Energy and the Wealth of Nations”. En av författarna är Dr Charles Hall, under många år verksam inom ”biophysical economic” och mannen bakom EROEI-begreppet. Charles Hall redovisar och diskuterar samhällets beroende av fortsatt hög nettoenergi för att kunna existera och att vi nu sakta glider in i en ny verklighet, där våra samhällen upphör att fungera som tidigare, bl a på grund av ett allt lägre EROEI av den olja som utvinns.
Charles Hall har inte mycket till övers för de neoklassiska ekonomerna som endast tar hänsyn till arbete och kapital och totalt nonchalerar naturresurser, som t ex energi. Allt i vårt liv och i våra samhällen kretsar kring tillgång på energi, något som dessa neoklassiska ekonomer förtränger. Men som Charles Halt framhåller i videon, det är ju inte så konstigt med tanke på hur utbildningen för ekonomer idag är upplagd. Inte bara i USA utan i hela världen.

Nedan länk till en intervju med honom som är väl värd att se och lyssna på. Läs mer om boken och Charles Hall på bloggen:

Tina Evans Ph.D. in Sustainability Education på Prescott College har recenserat boken ”Energy and the Wealth of  Nations”. ”Hon skriver att många fakulteter och studenter från flera ämnesövergripande liksom tvärvetenskaplig områden, kommer att gilla boken ”Energy and the Wealth of Nations”. Den är mycket lättillgänglig, informativ, väl underbyggd, insiktsfull och har ett viktigt budskap. Textmaterialet kompletteras med många grafiska presentationer av begrepp, data och genom bra fotografier, vilket gör detta arbete tillgänglig för många läsare med skiftande bakgrund. Jag rekommenderar starkt denna bok för alla som är intresserade av hållbar utveckling. Boken är både engagerande och noggrann – en kombination som kan vara svår att uppnå.”

Läs hela recensionen:

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

2 Comments on “Sämre EROEI och samhället upphör att fungera som tidigare

  1. Hej Martin! Bra att ni uppmärksammar Charlie Halls och Kent Klitgaards bok. Är sannerligen en gedigen och unik bok! En bok för alla som vill förstå hur den egentliga ekonomin fungerar-allt hänger på förståelsen för energins grunder och på naturens cykler och alltså INTE på en ekonomi som människan på något magiskt sätt skapar ur tomma luften. Verkar som de flesta så kallade ekonomer idag inte ens kan skilja på vad som är hönan och vad som är ägget-naturens resurser kommer först-sen kan vi förädla dessa-inte tvärtom!

    Jag föredrar dock fortfarande John Michael Greers titel på en liknande bok: ”The Wealth of Nature-Economics as if survival mattered”

    fridens!
    /Johan

  2. Charles ska ha en hemsida, men jag är inte människa att leta upp den. Någon som kanske vet?

Comments are closed.