Ekologi - Energi

Försurningen av haven leder oss in på okänt område.

Print Friendly, PDF & Email

Takten av ökningen kanske är långsam i vårt tidsperspektiv men i ett geologiskt perspektiv så är förändringen blixtsnabb. Inte på 300 miljoner år har försurningen gått så snabbt som nu, och allt beror på vår användning av fossila bränslen. Och det verkar fortsätta trots alla fagra ord. Och med ett surare hav så påverkas korallerna i hög grad.
Under det senaste århundradet så har

  • 25-30 % av världen koraller skadats.
  • Ytvattnet i haven har ökat med ca 0,7 °C
  • Försorningen har ökat.
  • Havsytan har stigit med ca 18 cm.

Pace of Ocean Acidification Has No Parallel in 300 Million Years, Paper Says – NYTimes.com.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious