Ekonomi - Politik

Nouriel Roubini: Hela Eurozonen är insolvent och nära konkurs

Print Friendly, PDF & Email

Det säger den amerikanske ekonomen och professorn, Nouriel Roubini, även kallad Dr Doom, i en aktuell fransk intervju. Han  är verksam vid Universitet i New York. Just nu är han i Frankrike för en föreläsning och i en intervju skräder han inte orden, utan kommer med nya pessimistiska men välgrundade förutsägelse om konsekvenserna av den ekonomiska och finansiella härdsmälta som pågår i världen. Framför allt inom eurozonen och USA. Roubini menar att det finns väldigt lite som EU-regeringarna kan göra. 2013 kommer att bli ett mycket stormigt år. Läget är betydligt sämre än vi kan föreställa oss:

”Ja, det är mycket värre nu än 2008. Vi har nu i likhet med 2008 både en ekonomisk och finansiell kris, men till skillnad från 2008, är den politiska ammunitionen slut. Under 2008, kunde vi sänka räntorna från 5 -6% ner till noll, spä på penningmängden i olika omgångar QE1, QE2, QE3, vi kunde göra skattestimulanser upp till 10% av BNP och vi kunde göra räddningsaktioner för banker och alla andra.

I dag, skulle ytterligare ekonomiska stimulanser QEs (sk kvantitativa lättnader) bli allt mindre effektiva, eftersom problemen i våra ekonomier är insolvens, m a o överskuldsättning, och inte ett likviditetsproblem. Budgetunderskotten i länderna är redan så stora att alla måste skära ner dem, inte öka dem. Och det blir omöjligt att ”lösa ut” bankerna finansiellt eftersom 1) Det finns en politisk opposition som motsätter sig detta 2) Regeringarna är insolventa och nära konkurs, och de kan inte lösa ut sig själva finansiellt, för att sen i nästa steg lösa ut hela banksystemet”.

Läs mer: http://www.businessinsider.com/roubini-perfect-storm-2012-7-a

Se videon från Bloomberg: http://www.bloomberg.com/video/roubini-says-2013-storm-may-surpass-2008-crisis-HCAjTp9VTD~gm6Ux8jnQvQ.html

http://www.theblaze.com/stories/dr-doom-the-global-economic-storm-i-predicted-is-on-its-way/

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Nouriel Roubini: Hela Eurozonen är insolvent och nära konkurs

  1. Året 2012 har visat sig vara det mest uppseendeväckande så långt som Nyhetsbyråer har brytt sig om den saken. Oerhört mycket mer uppseendeväckande för mig än 2008 som ändå var uppseendeväckande i sig. Under 2008 var illusionen av bank samstämmigheten och regeringens åtgärder noggrant utformade för att upprätthålla konsumtionen hos massorna. De intima förbindelserna mellan statliga och privata bedrägerier var överslätade med sakkunnig omsorg och precision. Det var en aktiv och metodisk insats för att få oss att tro att problemen med 2008 var perifera, och att systemet i grunden var bra och ärligt för det allmänna. Den här gången så har korruptionen blivit fullständigt uppenbar och dessutom oroväckande nonchalant. Det finns inga försök att dölja från det allmänna och företagskundernas intressen längre, ingen vilja att dölja det faktum att hela byggnaden är ett billigt illusionstrick. Faktum är att skrymtarna nu matchar sina snedvridningar som om de ville “hjälpa” landet, i stället för att förstöra landet med sin girighet. Om brottslingar inte längre är bekymrade över att dölja sina brott, är det dags för resten av oss att börja oroa os ordentligt.

  2. en europeiska skuldkrisen är en utlöpare av den ekonomiska krisen 2008. De amerikanska och europeiska regeringarna öste ut pengar för att lösa ut bankerna och återställa tilltron för ekonomin. Bankerna erbjöd Grekland korta obligationslån till en ränta på bara några tiondels procent. Mer än man ville ha. Några månader senare mångfaldigades räntan. Värderingsinstituten hade bedömt Grekland som mycket säkert. Man räknade också med att EU skulle rycka ut, om det blev kris. Grekland hade blivit godkänt för euro på bokföringsfinter till en alldeles för hög kurs. Genom att överge euron kunde man få en rätt värderad valuta och exportförmågan återställas. Men då skulle bankerna förlora pengar. Dagens lösning är till för att rädda dem, men befolkningen, som inte orsakat krisen, får betala med nedskärningar.

  3. Därmed inte sagt att jag inte anser kvinnan vara det överlägsna könet. Men vi använder vår överlägsenhet uselt idag. Vi kunde göra bättre än att ständigt gnälla oss in som kvoterade forwards i fotbollslaget.

  4. Lyckligtvis finns det alternativ till en uppslitande skilsmässa. De fördrag som binder de 17 medlemsnationerna är bara en uppsättning regler, som ställts upp genom ömsesidiga överenskommelser och regler kan man tänja, bryta mot eller vränga, särskilt i kriser. Europeiska Centralbanken (ECB) har redan brutit mot en sorglig rad regler för att rädda bankerna, liksom även Federal Reserve som hittade en rad olika sätt att göra vad den ursprungligen sade att den inte kunde göra när den skulle rädda Wall Street 2008. Regler som kan tänjas för bankernas skull kan tänjas för folkets skull – inte bara för grekerna utan även för irländarna, italienarna, spanjorerna, portugiserna och andra som radas upp bakom dem.

Comments are closed.