• Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

    Sämre EROEI och samhället upphör att fungera som tidigare

    För en tiden sedan kom en mycket omskriven bok som heter ”Energy and the Wealth of Nations”. En av författarna är Dr Charles Hall, under många år verksam inom ”biophysical economic” och mannen bakom EROEI-begreppet. Charles Hall redovisar och diskuterar samhällets beroende av fortsatt hög nettoenergi för att kunna existera och att vi nu sakta glider in i en ny verklighet, där våra samhällen upphör att fungera som tidigare, bl a på grund av ett allt lägre EROEI av den olja som utvinns. Charles Hall har inte mycket till övers för de neoklassiska ekonomerna som endast tar hänsyn till arbete och kapital…