Ekonomi - Politik

Hur trovärdig är Borgs och Normans ekonomiska politik?

Print Friendly, PDF & Email

Peter Norman vår finansmarknadsminister och ställföreträdande Anders Borg under semestern, uttalade sig för några dagar sedan på en presskonferens. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/peter-norman-problemlanderna-maste-fora-en-trovardig-politik_7357692.svd. I Alliansens namn fortsätter P Norman sitt mantra om hur bra det går för svensk ekonomi. När det egentligen är tvärt om.

”Svenskarna är en av världens mest skuldsatta folk, det är bara svenska statens finanser som är goda – de som ska finansiera staten, dvs folket, är skuldsatta upp över öronen och den totala skuldsättningen för Sveriges del är på grekisk nivå.”

Endast Storbritannien och Japan har större totalskuld i förhållande till BNP enligt Morgan Stanley Research och rapporten Global Market Forecast (Storbritannien mer än 900 %, Japan 600 %, Sverige 450 % något över EU-snittet. )

Jag citerar  bloggen Cornucopia som häromdan medverkade i radions P4:  http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/vad-jag-sade-och-inte-sade-i-radio-p4.html vidare:
”Svenskarna är minst skuldfria i hela EU/EES, i princip kan man dessutom förklara hela den svenska ekonomiska tillväxten de senaste tio åren med svenska privatpersoners vilja att ta på sig skulder. Svenska privatpersoner har dubblat sina skulder i förhållande till BNP det senaste decenniet. Sverige är dessutom i botten när det gäller fördelning av våra förmögenheter, dvs ett fåtal sitter på de mesta pengarna, medan resten sitter på skulder. Det är i princip bara en del U-länder och USA som har större förmögenhetsskillnader än Sverige”.

”Kort sagt de flesta svenskar är utan tillgångar eller skuldsatta”.

Vi lever oerhört farligt och det är dax att snabbt försöka betala av sina privata skulder, annars riskerar vi att försätta oss som land i ett riktigt elände. Och detta kommer att drabba inte bara medborgarna utan Sverige som nation. Det verkar som om vi redan glömt, Irland, Grekland och Spanien? Och det är upprörande att Norman och Borg fortsätter  måla upp en rosenröd politisk Allians-bild, som knappast stämmer med verkligheten.

Därför är det häpnadsväckande när Norman och Borg har mage att påstå att problemländerna ”måste föra en trovärdig politik”. Hur trovärdig är egentligen Alliansens ekonomiska politik. Den har sett till de flesta svenskar är utan tillgångar eller skuldsatta. Jag bävar för följderna, när desinformationen om den goda svenska ekonomin avslöjas och landar i folks medvetande !

Vill oxå påminna om att Sverige tillhör ett av de mest oljeberoende länderna i världen per capita, tillsammans med Nederländerna och Norge. Och utan tillgång till olja stannar  inte bara våra bilar och transporter, utan vårt näringsliv. Men det tycks inte bekymra våra politiker eller medborgarna eller näringslivet. Är det någon som hört en politiker prata om vårt ohälsosamma oljeberoende? Peakoil? Nej vi har slutat använda olja för uppvärmning av våra bostäder och därför gjort oss oberoende av olja. Så låter den politiska retoriken.  Man tar sig för pannan!

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

19 Comments on “Hur trovärdig är Borgs och Normans ekonomiska politik?

 1. Hur kan man förklara högre BNP med skuldsättning? BNP handlar ju om värdet av produktionen, inte om rött och svart bläck på diverse olika papper. Kan vi producera rejält med varor och tjänster så lär vi väl göra det, oavsett hur vi bollar pengar mellan oss.

  Vad gäller svenskarnas skuldsättning ser jag ingen särskild orsak till oro. Cornus absolutistiska hållning, att man ska ha ett helt skuldfritt boende och att svenskarna är ”dåliga” på det, är bara fånig. Det är väl utmärkt att folk inte bygger upp onödiga förmögenheter i sina fastigheter och sen dör med denna förmögenhet i behåll? Långt bättre att leva upp sina pengar. Det som är relevant är om det finns mycket riskabel skuldsättning i Sverige. Och så är det inte – skuldsättningen är rimlig i förhållande till disponibel inkomst.

 2. ”Vi lever oerhört farligt och det är dax att snabbt försöka betala av sina privata skulder, annars riskerar vi att försätta oss som land i ett riktigt elände.”

  Hur ska detta gå till? Ska vi ta på oss än mera skuld för att kunna betala de skulder vi redan har, eller har jag missat något?

 3. Men i och med att pengar skapas som skuld och ska betalas tillbaka, plus en till skulden häftad ränta så går det inte att betala skulderna. Även om de som har skuldsatt sig genom fastighetsköp, som är den stora delen av våra skulder skulle sälja sina hus, vem ska då köpa?

  Det går inte, det enda som skulle kunna gå är totala skuldavskrivningar, men då försvinner även nittiofem av alla våra pengar:)

 4. Frågan är fel ställd. Frågan bör vara: Hur trovärdig är alliansens politik? Inte för att jag tror Stefan & Co har så mycket att komma med heller.

  Med tanke på att A. Borg utnämndes till EUs bästa finansminister har vi skäl att vara oroliga.

 5. Farfar, att göra sig skuldfri innebär väl knappast att ta på sig mer skulder, eller hur? Hur gör man? Jag tror att det för många handlar om att sälja av sin högt belånade fastigheter/lgh. Hellre ta en lite förlust och skuld nu än bli skuldsatt resten av livet! Banken kommer aldrig att släppa sin fordran på dig, såvida inte staten går in och reglerar med allmän skuldavskrivning. Och hur troligt är det? Vi ingår i ett stort skuld- och kapitalsystem, där de rika ”enprocentarna” kämpar för att vi resten 99-procenterna ska skinnas genom en inflation och helst en hyperinflation. Mer pengar in i systemet enligt FED-modellen så kanske det går.
  Nicole Foss menar att det gäller att se till att inte hamna med ”svarte petter”, när vi går in i en recession och efterföljande deflation, som säkert kommer att pågå 10-15 år!


 6. Bra artikel Martin! Det som är bekymmersamt med Sverige och peakoil jämfört med dessa andra länder är att
  1) Sverige är mer transportberoende än dem ändra länder ( de flesta transporter i Norge är kring 10 mil pga var folk är koncentrerat)
  2) Sverige är det enda landet utan egen fossilreserver – detta betyder att desto längre efter Peakpoil vi kommer desto mindre blir det för Sverige att importera då tidigare export länder – grannarna Norge och Danmark inräknat – kommer att behålla olja till sig själva.
  3) Sverige är även starkt transportindustriberoende – men jobbar hårt för att sälja av den till utlandet och flyttar ut jobben. kolla exporterna jämfört med dessa andra länder.
  4) ett kallt klimat som är beroende av export av industriprodukter (läs oljeanvändare) samt import av fosfor och mat.

  Det är dags att ta hoten på allvar: för drygt 100 år sedan svalt folk i Sverige. det gör dem nu igen, och numera går till frälsningsarmén för matkassor och extra pengar. Det kan bara blir värre med den politiken och förnekelse som försiggår.

  Jeppen: det handlar om infrastuktur. På 1800 talet hade man hus med enkla teknik som behövde varken el eller vvs nät. En kamin som gick på ved, en yxa. Dagens teknik som vi investerat i är transportberoede och fossilberoende. Vi har fel investerat helt enkelt. Köper man en bensibil idag kommer du säkert inte ha något att fylla tanken med om 15år.

 7. ”Hur kan man förklara högre BNP med skuldsättning?” När skuldsättning & penningmängd ökar så stimuleras ekonomin i det korta perspektivet, mer produceras, detta är ju hörnstenen i Keynes lära. Sänker centralbanken styrräntan (under ”normala” omständigheter) så blir det billigare att ta ut nya krediter, vilket leder till ökad penningmängd & skuldsättning. Men skulder skall betalas tillbaka, och när så sker, kvittas pengar mot skuld och försvinner. Om skulder betalas tillbaka i snabbare takt än vad nya skapas, så krymper penningmängden.

  Keynesianismen har ju visat sig fungera dåligt senaste decenniet: skulder har ökat mycket snabbare än vad löner, BNP etc. Keynes formulerade sina idéer på 1920-1930-talet då det var produktiva investeringar i jordbruk & industri som var motorn i kreditexpansionen. Under det senaste decenniet så har det varit krediter till konsumtion, främst boende, som hållit igång ekonomin. I det långa loppet en ohållbar utveckling. ”I det långa loppet är vi alla döda” sa Keynes. I Spanien, Italien, Portugal, Grekland etc.får man nu smaka på vad det betyder att leva i Keynes ”långa lopp”.

 8. Även om det här bara är ett exempel från verkligheten, är det nog så alarmerande. Det svenska skuldberget växer, och inga metoder för att stoppa utvecklingen verkar bita.

 9. Vill oxå påminna om att Sverige tillhör ett av de mest oljeberoende länderna i världen per capita, tillsammans med Nederländerna och Norge. Och utan tillgång till olja stannar inte bara våra bilar och transporter, utan vårt näringsliv. Men det tycks inte bekymra våra politiker eller medborgarna eller näringslivet. Är det någon som hört en politiker prata om vårt ohälsosamma oljeberoende? Peakoil? Nej vi har slutat använda olja för uppvärmning av våra bostäder och därför gjort oss oberoende av olja. Så låter den politiska retoriken. Man tar sig för pannan!

 10. Jag citerar bloggen Cornucopia som häromdan medverkade i radions P4: http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/vad-jag-sade-och-inte-sade-i-radio-p4.html vidare: ”Svenskarna är minst skuldfria i hela EU/EES, i princip kan man dessutom förklara hela den svenska ekonomiska tillväxten de senaste tio åren med svenska privatpersoners vilja att ta på sig skulder. Svenska privatpersoner har dubblat sina skulder i förhållande till BNP det senaste decenniet. Sverige är dessutom i botten när det gäller fördelning av våra förmögenheter, dvs ett fåtal sitter på de mesta pengarna, medan resten sitter på skulder. Det är i princip bara en del U-länder och USA som har större förmögenhetsskillnader än Sverige”.

 11. Jag citerar bloggen Cornucopia som häromdan medverkade i radions P4: http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/vad-jag-sade-och-inte-sade-i-radio-p4.html vidare: ”Svenskarna är minst skuldfria i hela EU/EES, i princip kan man dessutom förklara hela den svenska ekonomiska tillväxten de senaste tio åren med svenska privatpersoners vilja att ta på sig skulder. Svenska privatpersoner har dubblat sina skulder i förhållande till BNP det senaste decenniet. Sverige är dessutom i botten när det gäller fördelning av våra förmögenheter, dvs ett fåtal sitter på de mesta pengarna, medan resten sitter på skulder. Det är i princip bara en del U-länder och USA som har större förmögenhetsskillnader än Sverige”.

 12. Jag citerar bloggen Cornucopia som häromdan medverkade i radions P4: http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/vad-jag-sade-och-inte-sade-i-radio-p4.html vidare: ”Svenskarna är minst skuldfria i hela EU/EES, i princip kan man dessutom förklara hela den svenska ekonomiska tillväxten de senaste tio åren med svenska privatpersoners vilja att ta på sig skulder. Svenska privatpersoner har dubblat sina skulder i förhållande till BNP det senaste decenniet. Sverige är dessutom i botten när det gäller fördelning av våra förmögenheter, dvs ett fåtal sitter på de mesta pengarna, medan resten sitter på skulder. Det är i princip bara en del U-länder och USA som har större förmögenhetsskillnader än Sverige”.

 13. I en kapitalistisk marknadsekonomi fungerar pengar som ett smörjmedel för att det ekonomiska systemet skall expandera. Om det blir likviditetsbrist så minskar vår bnp. Lösningen är att centralbanken trycker pengar och finansierar statens underskott, så att ekonomin igen expanderar.

 14. Världsbanken skapades för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget och uppbyggnad av infrastruktur för utveckling av världshandeln. I själva verket så dränktes tredje världens länder i skulder och storbankirerna dikterade villkoren via mutor eller hot om indragna lån. Oförmågan att betala skulder har gjort att de fattiga länderna tvingats överlåta landområden och naturresurser till långivarna som sen exploaterat dessa in absurdum.

 15. Naturligtvis vill bankerna att man skall pensionsspara och betala procent i förvaltningsavgifter till bankerna, men det bästa pensionssparandet är fortfarande den skuldfria bostaden. Så var inte avundsjuk på de med fina huset eller dyra bostadsrätten. De är i princip garanterat skuldsatta och låtsas bara vara rika. Och ja, man tar på sig lån under personligt ansvar. Att skylla ifrån sig med elaka mäklare eller elaka banker är att försöka ducka det egna ansvaret. Tyvärr kommer alla svenskar få betala för den här festen via skattesedeln eller kapad välfärd. För alla skulder skall på ett eller annat sätt betalas en dag. Mest kommer de som behöver våra välfärdssystem få betala, dvs barn, gamla och sjuka.

 16. SBAB:s chefsekonom Tomas Pousette spår däremot inga större prisfall på svenska bostäder i sina prognoser. Men svenskarnas skulder sväller fortfarande för snabbt, medger han.

Comments are closed.