Ekonomi - Politik

Vi är i deflation säger Nicole Foss i ett färskt uttalande

Print Friendly, PDF & Email

Går vi mot inflation eller rent av hyperinflation eller en deflation. Diskussionerna på många bloggar kring vart vi är på väg  har varit både het och motsägelsefull.  Därför bad jag Nicole Foss motivera  om hon står kvar i sin uppfattning att vi möter en deflation inte en inflation. Här är hennes svar:

”Martin, we are already in deflation because the deleveraging has already begun. All we need to do is to look at the falling value of sovereign debt in the European periphery for instance. All the debt monetization attempts (which are a drop in the bucket compared to the size of the outstanding debt) have not only failed to stem the hemorrhaging, but their repeated and conspicuous failure to do so has fed the cycle of increasing fear.

Increasing fear drives increasing interest rates, which increase the risk of default, which further increases fear, which increases interest rates again in a spiral of positive feedback. This is well underway already. Interest rates spreads (between debt perceived to be risky versus debt perceived to be relatively safe) are widening, exaggerating risk distinctions between short versus long term debt, core versus periphery within the eurozone and inside versus outside the eurozone, to name but a few. This is going to continue. Prices lag changes in the money supply, meaning that CPI rolls over after the transition from monetary expansion to contraction. CPI is already falling in a number of places, and this dynamic will spread. The banking system is already insolvent, and that will become increasingly obvious as we move into an era of forced assets sales, and therefore price discovery (mark to market). The momentum will be picking up significantly over the next couple of years, beginning quite soon I think. Watch this space.

Bloggen Cruel Crude publicerade för några dagar sedan  en mycket bra artikel av Chris Puplava på Financial Sense som visar det allvarliga läge som den globala ekonomin befinner sig i. Rubriken ”50% av skulderna att betala inom 2,5 år, talar för guldet” är en bra sammanfattning av läget. Dock andas hela artikeln hotet av  inflation tvärt emot Nicole Foss uppfattning.

”Vi har tidigare skrivit om om vad som händer när Japans obligationsbubbla spricker
men vad som är långt värre är att de närmaste 2,5 åren förfaller 50% av de 10 mest skuldtyngda nationernas skulder. Detta skriver Chris Puplava om i en mycket läsvärd artikel på Financial Sense som vi här ska sammanfatta.
Chris frågar sig hur länge investerare ska kunna dyka upp vid statsobligationsauktionerna och fortsätta rädda de mest skuldsatta nationerna. Vi menar precis som Chris att de enorma volymer av skulder som förfaller de närmaste åren, framförallt de närmaste 2,5 åren är för stora för att investerare ska kunna täcka dessa. Istället är det sannolikt de 4 största centralbankerna som måste komma till räddningen, dvs US Fed, ECB, Bank of England och Bank of Japan.”

Länken till Cruel Crude

 

Här är en mycket välskriven och informativ site som belyser fenomenet deflation. Vad är deflation?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Vi är i deflation säger Nicole Foss i ett färskt uttalande

  1. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results of the company to differ materially from the historical results or from any results expressed or implied by such forward-looking statements, including without limitation: national and local economics; business, real estate and other market conditions; the competitive environment in which the company operates; financing risks including access to capital at the desirable terms; property management risks; the level and volatility of interest rates; financial stability of tenants; the company’s ability to maintain its status as a REIT for federal income tax purposes; acquisitions, dispositions, development and joint venture risks; potential environmental and other liability and other factors affecting the real estate industry in general.

Comments are closed.