• Energi

    En kritik av tekno-optimism

    En intressant artikel om teknikoptimism av Samuel Alexander på University of Melbourne – Office for Environmental Programs. The solution to the unintended consequences of modernity is, and has always been, more modernity – just as the solution to the unintended consequences of our technologies has always been more technology. – Ted Nordhaus and Michael Shellenberger Tweet

  • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

    Drömmen om hållbarhet en utopi?

    ”Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten. Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta ”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflekterar över vad ett hållbart energisystem är.” Tweet