Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Drömmen om hållbarhet en utopi?

Print Friendly, PDF & Email

”Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten. Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta ”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflekterar över vad ett hållbart energisystem är.”

Det skriver Mikael Höök, universitetslektor och Simon Davidsson, doktorand Globala Energisystem, Inst. för Geovetenskaper  vid Uppsala Universitet. Artikeln publicerades på Second Opinion. Mikael Höök är sen flera år medlem i ASPO Sveriges styrelse.

”De flesta är överens om att dagens globala beroende av fossila bränslen är långsiktigt ohållbart. I stället föreslås ofta omställningar till mer ”hållbara” energisystem, företrädesvis baserade på förnybara energikällor.

Svensk Energi beskriver i skriften ”Ladda Sverige – Framtidsbilder för att hållbart Sverige” hur de önskar att ett framtida hållbart Sverige ska se ut. Global övergång till el och fjärrvärme ska göra vår ökning av välstånd snabbare än tidigare samtidigt som elproduktion från fossila bränslen fasats ut, utan att göra avkall på vårt ökade elbehov i vardagen. Sådana framtidsvisioner är så klart intressanta, men man bör också diskutera verklighetsförankringen i visionerna samt vad en realisering av visionen innebär i praktiken. Annars blir det lätt mycket snack och lite verkstad.

Mikael Höök och Simon Davidsson

Miljö- och energidebatten genomsyras ofta av stark teknikoptimism där ny teknik förväntas göra det möjligt att tämligen enkelt ersätta fossila bränslen, bara politisk vilja finns. Samtidigt tros omställningen kunna gå relativt snabbt och nå ett hållbart framtida energisystem. Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta ”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflektera över vad ett hållbart energisystem är.

Elektricitet må ha många bra egenskaper men är inte alltid hållbar. Inte ens om själva energikällorna, så som sol, vind och vatten, är förnybara innebär det per automatik att kraftverken som konverterar energin till användbara former, så som elektricitet eller värme, är förnybara, eller för den delen kan betecknas som hållbara. Alla energiomvandlingar har miljöpåverkan och kräver utvinning av naturresurser för att kunna byggas. Även om koldioxidutsläppen är lägre finns det alltid annan miljöpåverkan. Hur vi mäter och värderar detta har betydelse. Det blir skillnad på ”fin” och ”ful” el!

Kiselbaserade solceller dominerar marknaden fullständigt i dag och tillverkas via energiintensiva processer, och faktum är att det finns studier som visar att solindustrin växer så fort att den ännu inte gett någon nettoenergi tillbaka till samhället. Mer energieffektiva tunnfilmsceller använder oftast sällsynta material med troliga framtida försörjningsutmaningar. Vindkraft använder betydande mängder energiintensiva material som stål och betong, men även allt oftare sällsynta material som neodym och dysprosium. Dessa i sin tur utvinns nästan enbart i Kina med betydande miljöproblem som påföljd (se tidigare debattartikel i Second Opinion.)

Utan att se till hela försörjningskedjan framträder inte dessa problem. Hur snabbt tekniker förväntas växa kan också påverka deras hållbarhet. Ofta glömmer man att många förnybara energitekniker vanligtvis har förhållandevis kort förväntad livslängd och behöver ersättas om 20-30 år. De vindkraftverk vi bygger från nu och fram till 2030 kommer kanske inte ens att finnas kvar i drift 2050. Om elsystemet ska kunna liknas vid något hållbart måste vi även hantera dessa frågor. Långsiktighet är fundamentalt för hållbarhet.

Vi måste även tänka i flera led och se till helheter istället för utvalda beståndsdelar. Ett exempel är elektrifiering av transportsektorn som utmålas som den mest troliga och kanske enda möjliga vägen att gå mot det diffusa målet om en fossilfri fordonsflotta. En elmotor är effektiv på egen hand, men kommer elektriciteten från ineffektiva kraftverk blir hela systemet mindre energieffektivt. Som jämförelse må bensin/dieselmotorer vara ineffektiva, men effektiv utvinning och raffinering gör att endast bråkdelar av energin försvinner från oljekälla till bilens tank. Sett som system kan den totala verkningsgraden vara jämförbar. När det plockas ut väl valda delar från systemen ser man inte helheten. Just sådana tveksamma överförenklingar missleder debatten och flyttar fokus från energisystem till tekniska detaljer.

Vi måste även komma ihåg att Sverige är en del av en allt mer globaliserad värld. Ett ”hållbart” Sverige kan sälja el till Tyskland och importera litium till sina batterier från Sydamerika. Man kan inte se Sverige som en isolerad ö utan snarare som en bricka i globala handels- och försörjningskedjor. Ett försök till en omställning till förnybar el kommer att få konsekvenser för samhället, ekonomin och miljön, och alla dess konsekvenser måste belysas. El är inget slutmål i sig utan en pusselbit i ett komplext system.

Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten. Att bygga ut förnybar energi och satsa på elektricitet är antagligen den bästa vägen att gå men bör inte ske som ett alibi för att kunna köra på som vanligt i övrigt. Vi måste fundera på hur ett långsiktigt fungerande samhälle kan se ut. Vägen dit är lång och kommer ta tid, så vi måste börja snarast, men såväl själva omställningen som det energisystem vi hamnar i måste kunna betecknas som hållbart. Risken finns att en övertro på att tekniken, löser alla våra problem leder oss fel.”

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Drömmen om hållbarhet en utopi?

 1. Bengt, håller med dig till 100 %. Såg den själv och var imponerad hur mycket som fanns med av det som vi försöker bilda opinion och få uppmärksamhet för. Men det är klart, budskapet är ju inget att hurra för men utan ett medvetande vart vi är på väg så förstår man inte heller vad som händer och kommer att hända de kommande 10 åren. Och kanske fundera på alternativ.

 2. Och vetskapen om att den globala populationen ökat med ca 400 miljoner sedan finans / skuldkrisen startade för fem år sedan bör få oss att inse att konsumtionen av allt måste minska oavsett vilka konsekvenser det får för den övermätta befolkningen.
  Men det mest uppseendeväckande är hur det är möjligt att det politiska maktbehovet kan vara så stort att man inte vill förstå att man sågar av den gren man själv sitter på.

  Det enda som har ett verkligt värde är vår natur och dess rikedomar, men vi har med ffa ekonomernas hjälp skapat en pseudoverklighet som lever sitt eget liv där allt påstås kunna köpas för pengar.
  Vi har fått en förblindad tro på pengarnas makt med ett värde som allt skall kunna mätas med.
  Men, vad kostar frisk luft, rent vatten, skogspromenad, tid för sig själv och socialt umgänge?
  Det är svårt, men vi måste lyfta blicken och flytta fokus från pengar till mer mjuka värden och sträva efter att få vara just människa och inte som idag, en konsument någon kan öka sin vinst med.

Comments are closed.