Energi

En kritik av tekno-optimism

Print Friendly, PDF & Email

En intressant artikel om teknikoptimism av Samuel Alexander på University of Melbourne – Office for Environmental Programs.

The solution to the unintended consequences of modernity is, and has always been, more modernity – just as the solution to the unintended consequences of our technologies has always been more technology.
Ted Nordhaus and Michael Shellenberger

Rapporten finns här som en pdf. A CRITIQUE OF TECHNO-OPTIMISM. Efficiency without sufficiency is lost.
Mer av honom finns på denna sida.

Om man vill sätta sig in i hans arbete så kan denna film vara till hjälp som han varit med att producera.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious