Ekologi

Det kanske är CCD vi ska vara oroliga för!

Print Friendly, PDF & Email

The Gaurdian skriver i dag om att CCD forsätter att ställa till det i USA. Detta är inte ett nytt finansiellt instrument utan står för Colony Collapse Disorder och drabbar bisamhällen. Vad som orsakar kollapsen i bisamhället är ännu osäkert, men i vintras så försvann 34% av samhällena i USA.Orsaken kan vara allt från parasiter, växtgifter, bakterier och undernäring. I USA har det hittats 121 olika växtgifter i bivax och pollen. Det kan även vara kombinationer av de alla ovanstående. Även i Skottland och Frankrike som är landet som använder mest växtgifter inom EU, har man sett nästan lika mycket skada som i USA. Bin har en väldigt stort värde då dessa pollenerar blommor, utan deras arbete skulle skördarna bli mycket lägre. Det finns även en risk att GMO växter kan ligga bakom CCD då dessa plantor ska tåla högre halter växtgifter och detta leder till ett större intag hos bin i en känslig period av deras liv. Som sammanfattning skriver rapporten.

V. Conclusion
Adult worker honey bees mainly eat pollen as nurse bees, with a peak in pollen intake at day nine after emerging. The pollen intake and, thus, amount and type of digested protein, is correlated to the developmental status of the hypopharyngeal glands (30-31).

Bisamhällen är mycket komplexa och det är även våra samhällen också, är detta något som skulle kunna hända även hos oss, vi får i oss en cocktail av gifter hela tiden.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious