Ekologi

Deepwater BP Oljeutsläppet och djuphavet

Print Friendly, PDF & Email

Enligt  Gregor Eberli et al, från Marine Geology & Geophysics på University of Miami (UM). Den oljan som stiger upp från ca 1500 m djup upp mot ytan så kommer inte allt upp på ytan, utan ligger i suspension på olika djup, till detta kommer olja som begjuts med kemiska ämnen för att sjunka. Under ytan på gulfen så finns ett rikt liv på djup mellan 600 och 1500 m där det kan bli ner till +3 C. Bland annat finns det koraller som lever här nere i djupet, och dessa lever inte i symbios med alger, utan är djur som lever på organiska ämnen som flyter i vattnet ovanför. Det mesta organiska materialet bildas på grundare vatten och sjunker sedan ner. När detta material sjunker genom områden med olja så förorenas dessa med oljepartiklar och korallerna har problem med oljan. Korallerna är botten i en stor näringskedja som många arter är beroende av. Dessa koraller finns också på Floridas östkust, dit strömmarna från The Loop kan ta denna oljesuspension och sedan vidare med Golfströmmen.

Särskilt känsliga för störningar är djuphavsfisk som ingår i detta ekosystem på grund av sin sena mognad, extremt lång livslängd, låga fruktsamhet och långsam tillväxt.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Deepwater BP Oljeutsläppet och djuphavet

Comments are closed.