Ekonomi - Energi

ASPO Sverige på Sveriges Energiting

Print Friendly, PDF & Email

På Sveriges Energiting så har ASPO två programpunkter den 21 och 22 mars 2011 på City Conference Centre i Stockholm.

ASPO – Peak oil och ekonomin: är välstånd utan tillväxt möjligt?

Ordförande: Mats Lindqvist, ASPO Sverige

LUNCH 12.30-13.30

Hur påverkas scenarierna av ekonomiska faktorer?
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet
Bank- och penningsystem för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid.
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform

KAFFE 15.00-15.30

Pengar, inflation och decivilisationsprocessen
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises institutet i Sverige
Penningsystemet efter peak oil
Oscar Kjellberg, Fristående konsult, ekonom, Lokalekonomerna
Debatt: Energi och ekonomi – kan penningreform mildra effekterna av Peak Oil?
Mats Lindqvist, ASPO Sverige
Paneldiskussion/debatt om frågan peak oil och ekonomin: kan ett annorlunda penningsystemn förebygga effekterna av Peak Oil?
Oscar Kjellberg, JAK Medlemsbank
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises Institutet i Sverige
Patrik Kling, Nätverket för ekonomisk reform
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet

Det finns många punkter om klimat mm, så vår punkt sticker ut.
Anmälan görs här, man kan gå på en eller på båda dagarna för 3600:- eller 4300:-

Sveriges Energiting.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious