Ekonomi - Energi

Det är dags att blicka bortom Förbifarten.

Print Friendly, PDF & Email

Finansborgarråd Sten Nordin (m) och trafik- och företagarborgarråd Ulla Hamilton (m) skriver i SvD om att vi ska titta bortom Förbifarten.

Det välkomnar vi och hoppas att dom gör det ordentligt och inte bara på vad Energimyndigheten och Trafikverket tror om framtid, utan även tar in alternativa hur bland annat forskare ser på energisituationen. För då kommer dom att upptäcka att Förbifarten inte kommer att behövas, för när den ska vara klar så kommer det inte att finnas energi för att driva dagens bilpark, och något annat som ersätter finns inte heller.

Risken finns att när Sten och Ulla upptäcker hur det ligger till då har vi stora problem inom många områden. Har dom ens hört talas om Peak Oil och vad inbörden är, och tillsammans med ERoEI och ELM innebär det att inom 20 år så kommer världen att se helt annorlunda ut.

Sedan skulle några kollegor till Sten och Ulla som sitter i Riksdagen ge Energimyndighet i uppdrag att redovisa hur dom ser på Peak Oil och dess konsekvenser för Sverige, då Myndigheten konsekvent mörkar detta hittills.

Dessutom trakasseras medarbetare som tar upp ämnet eller engageras sig i fråga. Vi förstår att ämnet är känsligt men att bete sig på detta sätt är inte kotym i Sverige. För det är skandal att Sveriges Energimyndighet inte ens skriver något om Peak Oil och förklara begreppet, utan det är ett antal bloggare som tar upp och försöka beskriva konsekvenserna.

Vi kommer att öka pressen på Energimyndigheten från och med nu, och har ni idéer på aktiviteter som kan stödja detta är ni välkomna.

Det är dags att blicka bortom Förbifarten | Brännpunkt | SvD.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

6 Comments on “Det är dags att blicka bortom Förbifarten.

 1. Sten och Ulla tillhör ju inte de vassaste ”knivarna i politikerlådan” och har dessvärre en mkt dimmig blick om framtiden. Däremot har de visat att de är duktiga på att backa- backa in i framtiden.

 2. Jag kan slå vad om att förbifarten kommer att få en trådbussfil när biogasen blir för dyr och kanske t.o.m. två vad tiden lider. Jag hoppas även att ”österleden” blir byggd och sedan är det inte så mycket mer som behövs i form av storskaliga vägprojekt i centrala Stockholm.

  Sedan kommer det att vara trådbussar och spårburen trafik som gäller för de tunga nyinvesteringarna. Moderaterna är starka förespråkare för spårväg så varför skulle vi som är oroliga för peak oil vara oroliga för detta?

 3. Hej Magnus!
  Oron är att dessa miljardinvesteringar är slöseri med kapital. Detta är ingen framtidsinvestering som skapar ett hållbart resilient samhälle.Tvärtom cementerar ett förlegat synsätt och en framtidsbild som tillhör etablissemanget. Kapital kommer att blir en bristvara liksom fossil energi. Detta är enbart business as usual som bygger på en privatbilism som kanske är halverad inom 10 år, vare sig vi vill eller inte. Stockholm behöver bygga ut en fungerande kollektivtrafik utan förbifarter och Österleder.

 4. Till syvende och sist handlar det om vilken framtidsbild man har. Fortsatt ökad privatbilism som kör på fossilt bränsle eller halverad mängd fordon 2025?
  Ska man tro på de prognoser som presenteras av OECD och internationella energiorganet IEA, nov 2010, lär fordonsparken som drivs med fossilt bränsle minska kraftigt.
  Peak oil är en realitet!
  Samtidigt prognostiserar Energimyndigheten för fortsatt användande av bensin och diesel med 85 % år 2020. 2 % av bränslet förutspås vara el.
  Ekvationen går liksom inte ihop.
  Det är vanskligt att bygga på fromma förhoppningar utan realism och spela på att medborgarna inbillar sig att politikerna vet. Politikerna törs inte se sanningen i vitögat, utan vill sitta kvar vid köttgrytorna till varje pris! Då gäller det att gå opinionen till mötes. Ett politiskt moment 22.

 5. Det talas mycket om privatbilismen, som om det bara handlar om sådana transporter i en storstad. Mycket av transporterna är kommersiella i form av varor och personer som förflyttas sig i sitt arbete. Dessa transporter är helt nödvändiga och måste fortgå även om oljan sinar. Då får vi använda andra bränslen som väte spjälkat med solkraft och solceller för att bara nämna några tänkbara energikällor. Vägar behöver vi således under alla omständigheter ha för att få en fungerande storstad. Och en sådan vill vi väl ändå behålla med den stimulans den ger i form av arbetstillfällen och ett stort utbud av kultur och fritidsverksamhet.

 6. Re Tommy:
  Om det bara gäller godstrafik så har vi tillräckligt kapacitet, det är persontrafiken som kluggar igen vägnätet. Ställ dig en valfri vardag vid Valhallavägen i Stockholm och mät fördelningen mellan personbilar och godstrafik. Var gärna uppmärksam på hur många som sitter i varje personbil…

  Q

Comments are closed.