Ekologi

Träden påverkas av klimatet på flera sätt.

Print Friendly, PDF & Email

I en ny studie så visas att träd är mycket mera känsliga till klimatförändringar än vad man tidigare trott.

En tidigare vår påverkar trädens tillväxt och fruktbarhet, och sommar torka påverkar mer än vad man tidigare har trott. Studien har utförts i olika delar av USA, men det borde vara det samma även i våra områden.
Som en forskare sa ”Trees are much more sensitive to climate variation than can be interpreted from regional climate averages.”

Tree growth and fecundity affected more by climate change than previously thought.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious