Ekonomi - Energi - Politik

Europa skakar hand med Gazprom till slut…

Print Friendly, PDF & Email

Enligt BBC är det nu klart med finansiering av Southstream. Byggstart nästa år. Europa försäkrar sig om en huvuddel av Rysslands gasreserver.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Doktorand i ekonomisk historia på Stockholms universitet där jag bland annat undervisar om finans- och energisektorns historia. Skriver regelbundet om samma ämnen för Ordfront magasin. Styrelsemedlem i ASPO Sverige.

4 Comments on “Europa skakar hand med Gazprom till slut…

  1. Det blir allt tydligare hur viktigt goda relationer med Ryssland blir för Europas framtid, en framtid där den billiga oljan inte längre fungerar som smörjmedel för vår ekonomi. Med Nord Stream projektet framstår det i all sin tydlighet. I den tyska rapport från 2010 (skriven för det tyska Försvarsdepartementet) där Peak Oil:s påverkan på Tyskland analyseras mycket detaljerat framställs goda relationer Tyskland-Ryssland pga av ”natur” -gasen som extra viktiga för Tyskland, i skenet av Peak Oil. Vi kan nog vänta oss att alltfler länder i Europe försöker komma på god fot med Ryssland för att få tillgång till gasen som på kort sikt (med ett högt oljepris), kan bli avgörande för många länders energiförsörjning. Med South Stream får Ryssland sannerligen kontroll över Europas energiöde. Men frågan är naturligtvis hur EMU och EU utvecklas framöver, detta utan att Peak Oil ens klivit in på allvar för att diktera de nya ekonomiska och politiska vilkoren.

  2. Det är intressant, men inte överraskande, att Europa väljer gas för sin framtida(20 år)energiförsörjning. Eller kanske kortare tid!

    Sverige blir också allt mer beroende av rysk energi, 40 % av vår råolja kommer från Ryssland och bakvägen via Tyskland och Danmark får vi allt mer fossilgas. Och visst är det bra att vi får energi framförallt olja! Men till vilket pris? Idag behöver ingen kärnvapen och tanks för att styra och få igenom sin politik och vilja. Det räcker med att vrida på eller stänga av kranen.

  3. Det blir allt tydligare hur goda relationer med Ryssland prioriteras från flera länder i Europa, framförallt Tyskland. Detta i syfte att säkra rysk gas (men även olja ) och därmed en energiförsörjning hotad av alltför höga oljepriser, pga Peak Oil. Redan 2010 framstod detta i alla sin tydlighet, i den numera välkända tyska rapporten(åtminstone för Peak Oil invigda) skriven för den tyska Försvarsmakten. I rapporten står det att läsa att Tyskland rekommenderas, i skenet av Peak Oil , att hålla sig på god fot med Ryssland pga dess stora gas och olje -fyndigheter. Tyskland importerade 2009 ca 35 % av sin olja från Ryssland… och med Nord Stream projektet halvvägs har Tyskland gjort helt klart vilken relation man tänker bygga med Ryssland. Med den ryss-tyska energipakten i minnet och nu South Stream är frågan man måste ställa sig: om inte rådande ekonomiska kris splittrar EMU och sedermera kanske även EU, är det då inte mycket möjligt, ja rent av troligt att enskilda staters energipolitik kommer göra det?

  4. Det blir allt tydligare hur goda relationer med Ryssland prioriteras från flera länder i Europa, framförallt Tyskland. Detta i syfte att säkra rysk gas (men även olja) och därmed en energiförsörjning hotad av alltför höga oljepriser, pga Peak Oil. Redan 2010 framstod detta i alla sin tydlighet, i den numera välkända tyska rapporten(åtminstone för Peak Oil invigda) skriven för den tyska Försvarsmakten. I rapporten står det att läsa att Tyskland rekommenderas, i skenet av Peak Oil , att hålla sig på god fot med Ryssland pga dess stora gas och olje -fyndigheter. Tyskland importerade 2009 ca 35 % av sin olja från Ryssland… och med Nord Stream projektet halvvägs har Tyskland gjort helt klart vilken relation man tänker bygga med Ryssland. Med den ryss-tyska energipakten i minnet och nu South Stream är frågan man måste ställa sig: om inte rådande ekonomiska kris splittrar EMU och sedermera kanske även EU, är det då inte mycket möjligt, ja rent av troligt att enskilda staters energipolitik kommer göra det?

Comments are closed.