Ekonomi - Energi - Politik

Smörbrist kontra oljebrist

Print Friendly, PDF & Email

Smör har blivit en bristvara i våra butiker runt om i landet. Ett faktum som t o m Arla bekräftar. Något som vår bloggranne Cornucopia skriver om och jämför med en kommande brist på olja. Och det är verkligen något att fundera över. Kan marknaden alltid rätta till obalanser?

Om tillgång och efterfrågan styr borde väl priset på smör stiga kraftigt? Eller…
När priset drar iväg på smör så kommer kanske försörjningsleden bakåt förstärkas t ex med fler mjölkbönder. Det kommer att tid men är ändå en möjlig utveckling.

När oljan eller varför inte specifikt dieselbränslet (som ligger illa till) blir en bristvara så finns dessvärre inte den möjligheten. Diesel produceras från en av de mindre delarna av råoljan i kamp med flygbränsle. Snart står valet mellan flyg eller fordonstransporter. Redan idag förmår inte de europeiska raffinaderierna att tillgodose efterfrågan på diesel i Europa, utan byter sitt överskott av bensin mot diesel med USA. Det funkar än så länge!

Rent fysiskt lär vi alltså inte få fram mer råolja oavsett hur mycket priset stiger. När det går åt mer energi för att få fram energi upphör energiproduktionen automatiskt, oavsett priset. Globalt ligger vi väldigt nära den gränsen, bl a för de så kallande icke konventionella oljefyndigheter som t ex tjärsand och shalegas. Gränsen går vid ca 1 till 5, m a o när det går åt en enhet för att få fram fem enheter energi.

Alltför få politiker och medborgare inser detta, dessvärre! Vi har en övertro på att marknadsmekanismer som tillgång och efterfrågan alltid ska rädda en uppkommen varubrist. Läs med om hur Arla har skaffat sig ett mjölkmonopol med statsmaktens goda minne och hur begreppet resiliens förpassas till sophögen.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

7 Comments on “Smörbrist kontra oljebrist

 1. Att vi står inför snar framtida oljebrist tycks inte delas av alla i samhället.

  Så här sa Björn Nilsson, VD för IVA i ett samtal om framtidens energi på Tällberg forum 2011,
  ”vi kommer att få slut på oljan, men inte jag, inte mina barn och inte ens de barnbarn jag ännu inte har”

  För den som skulle ha råkat missat så finns alla samtal från Tällberg forum nu upplagda på UR Play.

 2. Hej Rolle!
  Fungerar mekanismerna tillgång och efterfrågan i vår nuvarande marknadsekonomi så har Björn Nilsson, VD för IVA helt rätt. Oljan tar aldrig slut. Den blir bara dyrare för att sen bli billigare osv. En volatilitet som kan pågå under många år. Peakoil innebär att vi når maximal produktion i oljekälla efter oljekälla och sen hela i länder. Idag har ca 60 länder nått peakoil. Så det gäller att hålla reda på vad begreppet peakoil betyder. Eftersom olja allt mer olja krävs för att hålla igång vårt ekonomiska system blir en bristsituation förödande för vår globala ekonomi,

 3. Att oljan aldrig kommer att ta slut p.g.a att den till slut kommer att bli mycket dyr är en ganska trivial slutsats och i det här sammanhanget när man diskuterar den framtida energiförsörjningen helt ovidkommande.

  Kan inte se annat än att Björn Nilsson på fullt allvar menar att oljan kommer att tillfredsställa världens behov av transportbränsle för många år framåt(barnbarnen.

 4. Hej Rolle!
  Du har rätt. Om Björn Nilsson som VD för IVA påstår att oljan kommer att räcka till världens behov av transportbränsle för många är framåt (vad han nu menar med detta) är han både okunnig och direkt olämplig som vd för IVA De exportprognoser som görs av officiella oljemyndigheter i Norge och Danmark visar att exporten från dessa länder kommer att upphöra om ca 10 år. Sverige får idag ca 45 % av sin olja från Norge och Danmark. Vårt hopp står till Ryssland som seglat upp som vår största leverantör av råolja och idag står för 40 % av vår oljeimport .

 5. Vet inte om du har blandat ihop IVA med IVL?

  Har läst lite på IVAs hemsida.
  IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin vars Energi och miljöråd som b.l.a har till syfte att
  ”3. Bereda remisser inom energi- och miljöområdet som akademien väljer att besvara,

  4. Fungera som trovärdig avsändare av väl avvägd information samt kunskapsbildare,”

  En känd ledamot av Energi och miljörådet är Radetzki Marian som brukar ha livliga diskussioner med Alekett angående oljan.

  En liten reflektion, tack vare internet så kan vi medborgare skaffa oss god information i olika sakfrågor från ett stort antal källor, så skall IVA framstå som trovärdiga så måste deras slutsatsar vara väl underbyggda.

 6. Hej Martin !
  Björn Nilsson har förmodligen agerat helt korrekt utifrån sin roll som VD för IVA, d.v.s han har som högsta representant för IVA framfört akademins slutsats i oljefrågan, något annat vore tjänstefel.

Comments are closed.