• Energi

  Bilresandet i i-länder minskar

  Sveriges radio rapporterar om minskande bilresande i i-länder världen över.  Bl.a. höga bensinpriser, medevenhet om bilismens kostnader, inte minst i fråga om tidsåtgång, anges som orsak. Peter Newman professor i hållbar utveckling vid Universitetet i Perth citeras i artikeln: ”Eran med allt fler motorvägar i städerna är över, vi behöver helt enkelt inte mer kapacitet för bilar”. Detta innebär en utmaning för framtidens stadsplanerare.  Tweet

 • Ekonomi - Energi - Politik

  Trafikverket och prognoser.

  Trafikverket har kommit med en utredning som nu är på remiss fram till den 31 mars 2012. Rapporten är på flera delar och sträcker sig till 2050, och detta tyckte jag verkade intressant, hur ser Trafikverket på framtiden och vilket underlag har dom och hur kommer dom fram till det dom gör. Vi har förut undrat över detta och även frågat Trafikverket hur deras prognoser går till. Denna gång så finns en rapport med förutsättningarna med, den är inte fullständig men den duger. Tweet

 • Energi

  Hönan eller ägget: energin eller ekonomin?

  IEA’s publika ”Oil market report” från slutet av januari visar att oljeutvinningen under december låg kvar på platån vid ca 89 Mfat/dag.  IEA konstaterar att ”Clear signs of economic weakness tipped global oil demand into a declining year-on-year trend at the end of 2011…”. Men vad är hönan respektive ägget? Ingen som låtsas tro på fortsatt tillväxt (t.ex. politiker eller  personer inom det ”fastighets- och kredit-industriella komplexet”) kommer att erkänna att den svaga tillväxten är konsekvens av stagnerande oljeutvinning. Och en sådan kausalitet går självklart inte heller att bevisa, givet hur komplex ekonomin är. Korrelation är en sak, kausalitet en…