Hemsida

Kallelse till Årsmöte i ASPO Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Härmed kallas medlemmar i ASPO Sverige till Årsmöte.

Tid: den 1 april, kl 14:00
Plats: Restaurang Pelikan som ligger på Blekingegatan 40, 116 62 STOCKHOLM

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Rapport från styrelsen, kassör och revisor
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
5. Val av poster till styrelsen

  • Ordförande
  • 4 st styrelseledamoter

6. Beslut om medlemsavgift
7. Övriga ärenden
8. Justering av mötet

Efter mötet kommer Kjell Aleklett se vidare här.

Anmälan görs som en kommentar nedan för att vi ska kunna planera lite.

Och vill man bli medlem så gör så här.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Kallelse till Årsmöte i ASPO Sverige

  1. Hej!

    Jag kommer på årsmötet och ser till att jag är medlem innan dess :-)

  2. Jag får väl avbryta odlingsbestyren i tid då, så jag hinner till mötet..

  3. Tyvärrtyvärr finns för undertecknad ingen möjlighet att komma till Årsmötet, vilket hade varit synnerligt intressant!
    Önskar er inspirerande tankeutbyten och idéer!!!

Comments are closed.