Energi

Kinas handelsbalans negativ i februari

Print Friendly, PDF & Email

Flera nyhetsmedia, bl.a. Financial Times, rapporterade häromveckan att Kina uppvisat handelsunderskott för februari månad. Kina har under många år uppvisat stort handelsöverskott, en ordning som bestått bl.a. tack vare att den kinesiska valutan varit knuten till US-dollarn.  Under februari månad redovisades dock ett underskott i utrikeshandeln på 31.5 miljarder dollar. Det är en betydande siffra, i årstakt motsvarar siffran ett underskott på ca 380 miljarder dollar. Så sent som 2010 var Kinas överskott 199 miljarder dollar. Det är en dramatisk förändring, om det skulle visa sig att den är bestående. Den inhemska kinesiska efterfrågan har vuxit snabbt de senaste åren, samtidigt som ekonomin i omvärlden bromsar in, vilket har drabbat den kinesiska exporten negativt. Samtidigt importerar Kina mer olja och andra råvaror än någonsin. Kinas oljeimport är nu i storleksordningen 6 miljoner fat / dag, räknat på 110$/fat motsvarar detta ett värde av 19 miljarder dollar per månad. Råoljepriset är för närvarande ca 125$/fat (Nordsjöolja, ”Brent”). Ökningstakten i Kinas oljeimport är häpnadsväckande: 2008 importerade Kina ca 4.4 miljoner fat per dag, nu är siffran alltså uppe i ca 6 miljoner fat/dag.

/Mats Lindqvist ASPO Sverige
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious