Ekonomi - Energi - Politik

Fukushima Daiichi 1 år

Print Friendly, PDF & Email

Det är nu ett år sedan jordbävningen och tsunamin ledde till tre härdsmältor i Fukushima Daiichi och olyckan är nu klassad i samma nivå som Tjernobyl. I dag har 52 av 54 kärnkraftverk stängts för översyn, och om 14 dagar så stängs de två sista ner. Före olyckan så kom 30% av elenergin från kärnkraft nu blir det 0% till verken får startar upp igen, när detta nu blir.Förtroendet för centralmakten har minskat, det har blivit fler protester och befolkningen inte så artiga och köper inte allt som myndigheter säger, så kallad medborgarvetenskap växer. I en rapport om hanteringen framgår att myndigheterna inte visste omfattningen av olyckan och tonade ner omfattningen av skadan, utrymningszonerna var inte anpassade efter nerfallet utan var statiska cirklar, detta ledde till att utrymda kom till områden med högre strålningsnivåer. Många bönder i stora områden har fått radioaktivt Cecium-137 nedfall i jordarna och detta har en lång halveringstid och bönderna kan inte odla jorden på mycket länge.

I dagarna kom en rapport från Atomic Scientists som beskriver hur fel allt gick, här är sammanfattningen från rapporten och efter att ha läste den så undrar man hur mycket man kan lite på myndigheter i något land? hur hade vi klarat en liknande olycka i Sverige? Nu skriver Strålsäkerhetsmyndigheten att alla Japanska reaktorer är i så kallat ”säkert läge”, hur kan man säga det i frågan om härdsmältor?, och går det att lita på de Japanska myndigheterna?

Sammanfattningen på svenska.

En ​​jordbävning och tsunamin lamslog den 11 mars, 2011 kärnkraftverk i Fukushima Daiichi. Den kris som växte fram i anläggningen var komplicerat, och för att göra saken värre, så förvärrades den av kommunikationsgapet mellan regeringen och kärnkraftsindustrin. En oberoende utredningspanel, som inrättades av Rebuild Japan Initiative Foundation, granskade hur regeringen, Tokyo Electric Power Company (Tepco), och andra relevanta aktörer reagerade. I den här artikeln, skriver panelens programansvariga om sina resultat och hur dessa aktörer var totalt oförberedda på nästan varje nivå för den skenande kärnkraftsolyckan. Denna brist på förberedelser orsakades delvis av en offentlig myt om ”absolut säkerhet” som kärnkrafts förespråkarna har närt under årtionden och detta förvärrades av dysfunktion inom och mellan myndigheter och TEPCO, särskilt i fråga om politiskt ledarskap och krishantering. Undersökningen fann också att den tsunami som startade kärnkraftsolyckan kunde och borde ha kunnat förutses och att oklara roller mellan offentliga och privata institutioner i en sådan kris var en faktor i den bristfälliga hanteringen vid Fukushima.

 

Enligt Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire, eller IRSN så har inte Europa lika goda förberedelser som Japan. Om det nu gick så illa i Japan och enligt rapporten så hade man ändå tur, vad kan då hända i Sverige och Europa? Man behöver bara se på olika stora händelser i vårt land och hur dysfunktion inom och mellan myndigheter varit, t ex Palme mordet och snökaosen.

De ekonomiska konsekvenser är stora, och påverkar landet på olika sätt.
Under stoppen av kärnkraften så måste Japan förlita sig på olja och naturgas för elproduktionen och det är nog inte otroligt att elbrist uppstår. Vissa kraftverk för naturgas är inte byggda för att tjäna som baslastverk. Denna form av elproduktion leder till högre pris för konsumenterna, speciellt nu när oljepriset är så högt. Industrier måste kanske flytta produktion både i tid och till andra platser, vilket fördyrar produkten. Eftersom energiimporten stiger så påverkas handelsbalansen negativt och visar nu underskott.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious