Ekologi - Energi

Hur ser Kommunerna på Peak Oil?

Print Friendly, PDF & Email

FOI har gjort en utredning om hur politiker och chefer i landets kommuner ser på klimatförändringarna. Politiker och chefer kan delas in i tre grupper, övertygade (30%), osäkra (61%) och klimatförnekare (9%). Detta är rätt uppseende att 70 % av chefer och politiker inte är övertygade om att klimatet förändras och troligen gör att omställningsarbetet försenas. Hur ser Kommunerna på Peak Oil? Det är inget vi får veta av denna rapport. Men det skulle säkert vara andra grupperingar, där den största skulle vara Vet Ej eller Osäker, om man frågat dessa om Peak oil och dess konsekvenser.

En annan intressant iakttagelse som görs är att 77% av gruppen inte vill ha mer klimatinformation! Om vi i stället tittar på Peak Oil så är det ett mycket stort område som spänner över alla områden inom det tre E:na, Energi, Ekonomi o Ekologi, plus några andra som te x Sociologi. Där det kommer att behövas stora insatser för att informera alla.

Kommuner ser olika på klimatförändringarna – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Hur ser Kommunerna på Peak Oil?

  1. Knivsta kommun är varse problemen kring Peak Oil och har arbetat med frågan sedan 2009. I årets planeringsunderlag för budget 2013 finns Peak Oil med som en planeringsförutsättning.
    Det är dock viktigt att förstå vad en kommun har rådighet över och vad man inte har rådighet över.

  2. Knivsta har vi hört är bra på detta, vet du några andra kommuner som har kommit samma insikt som Er kommun?

Comments are closed.