Ekonomi - Energi

Elbilsfetism

Print Friendly, PDF & Email

Vurmen för elbilen är naivt och att tro att den kommer att bevara vår rörlighet som vi känner det är befängt: Allt är beroende av fossila bränslen. Fråga: Hur gör man en elbil?

Svar: Du måste använda en massa kol och olja.

Nästa fråga: Hur tillverkar, distribuerar och underhålla den förnybara infrastruktur som förmodligen kommer att ge ”rena” el för att ladda elbilens batterier?

Svar:  Du måste använda en massa kol och olja.

Nästa fråga: Eftersom ingen bil, inte ens en elbil, är värt en krona utan väl underhållna vägar och broar, hur bygger och upprätthåller vi trafikens infrastruktur?

Svar: Vägbyggen och vägunderhåll är helt beroende av olja. Även asfalt kommer från olja. I slutändan kommer dyra oljan att döda elbilen lika säkert som det kommer att döda förbränningsmotorn.

Låt oss gå en nivå djupare.

Fråga: Vem producerar energi och bygger bilar och alla våra andra industriella produkter?

Svar: Skickliga arbetare och ingenjörer. Redan nu står många branscher – bland annat i oljeindustrin – inför brist på ingenjörer, yrkesarbetare och tekniker. Det krävs mycket energi för att utbilda och träna dessa människor, och om energinedgången redan har inletts, så har vår förmåga att upprätthålla ett nödvändigt antal av dessa viktiga personal redan begränsats.

Men det finns mer.

Förutom det ”som” gör det möjligt att producera en elbil, låt oss betrakta av ”vad”.

Kan du föreställa dig hur mycket fossila bränslen som finns inbäddat i våra industriella system? Allt från gruvorna till masugnar, verkstäder, montering, gjuterier, hamnar, järnvägar, kraftverk, och alla andra av de många komponenterna i en industriell samhälle byggs och underhålls med fossila bränslen.

Att tro att elbilen är svaret är förvånansvärt naivt. Hindren för den elektriska bilens framtiden är långt, långt större än tillgången på litium.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

15 Comments on “Elbilsfetism

 1. Det heter fetischism. Analysen har en del brister i övrigt. Det blir ganska löjeväckande när man inte ens kan avstå från att prata om energiåtgången för att utbilda dugligt folk! Har vi energibrist på den nivån kan vi lika gärna lägga ner samhället på stört.

 2. Det är absolut inte fel att räkna energiåtgången för utbildning.
  För att förenkla resonemanget, tänk ett primitivt samhälle där alla måste slava på åkern. För att någon skall kunna studera ( lära sig läsa ) krävs ett överskott på tillgångar. I de fattigaste områdena i världen går inte barnen i skolan, de måste valla familjens djur.
  Detsamma gäller även i ett utvecklat samhälle som vårt. Det måste finnas ett överskott, som kan betala för universitet och högskolor. Forskning och utveckling är heller inte gratis.

 3. Jag upplever att analysen är rätt i stort, men just utbildningens fossilberoende kan behöva förklaras. Det första jag tänker på när det gäller utbildning är fattiga studenter som oftast reser kollektivt. Studenter är alltså inte så resurskrävande vad gäller konsumtion och transport.
  Å andra sidan så måste studenter försörjas av resten av samhället. Det krävs ett överskott i samhället för att göra högre utbildning möjligt, och det överskottet står oljan för i dagens läge.
  Vi går mot ett mindre komplext samhälle där högre utbildning kommer vara mindre vanligt. Matproduktion och annat livsnödvändigt kommer att kräva mer arbetskraft än idag när oljan gör jobbet åt oss.
  Det är smart att ställa om frivilligt medan det finns ett överskott att använda till att anpassa städer och landsbygd till lågenergisamhälle, där det krävs helt andra kunskaper och kretsloppstänk än idag.

 4. Elbilen är ett fantasifoster som omfamnas av dem med små kunskaper om hur vi producerar el och oljans betydelse för att både producera och hålla igång infrastrukturen för fordon. Bara det faktum att mer än 60 % av elen globalt produceras av kol och olja, borde få även den mest optimistiska elbilsivrare att förstå hur tossigt det är att sätta sitt hopp till bilar som går på el. Annat än på golfbanan.

 5. Byt ut ”Elbil” mot mat i inlägget. Eller vad som helst som behöver transporteras på väg. Jag tycker kvaliteten på detta inlägg är under all kritik och är svårt att ta till sig. Bättre argument krävs om man vill försöka övertyga någon.
  //HPD

 6. Varför pratar ni om analys? Inlägget är handviftande helt utan underbyggnad. Plocka fram lite siffror nästa gång!

 7. Jag roade mig för en tid sedan med att räkna ut hur mycket ny elproduktion som skulle krävas för att ladda alla elbilar om man skulle ersätta alla världens bensin/dieseldrivna fordon med eldrivna motsvarigheter och kom fram till att det skulle krävas mellan 10 000 och 12 000 nya moderna kärnkraftsreaktorer, eller (för den som föredrar vindkraft) ca 7-8 miljoner nya Enercon E-126 (världens största vindkraftverk idag med ett vingspann på 126 meter). Siffran är ju givetvis orimlig eftersom en stor del av trafiken inte skulle gå att ersätta med eldrivna fordon av praktiska skäl. Exempelvis är långtradare inte särskillt lämliga att driva med el eftersom de skulle kräva för tunga batterier och dessutom är beroende av en lång räckvidd. Siffrorna är också relativt osäkra eftersom det är svårt att beräkna energiförluster i elnät när det rör sig om ännu icke utbyggda anläggningar. Hur som helst så ger den en uppfattning om proportionerna… ska vi ersätta 1% av traffiken med elbilar krävs ny elproduktion motsvarande 100 till 120 nya kärnkraftsreaktorer (idag finns totalt 442 reaktorer i världen).

 8. HPD, har man följt ASPO Sverige liksom bloggarna Cornucopia och Flute de senaste åren så borde det inte vara så svårt att ta till sig budskapet om varför elbilens framtid är ett fantasifoster. Oljan är dessvärre vår livlina och smörjmedlet i vårt nuvarande skuldbaserade tillväxtekonomi. Utan olja och mer energi stannar samhället, inte bara transporterna. Jag har noterat under åren att det är svårt för många medborgare att ta till sig och förstå vad inbäddad energi är för något. Denna dolda/indirekta energi blir tydlig när man genomför livcykelanalyser för olika varor och tjänster. Greppar man och förstår inbäddad energi så blir resonemanget som Bengt R för, kristallklart.

 9. Martin Saar, Jag har vet att jag läst varje inlägg på Cornucopia sedan start, har förmodligen läst allt på Flute och även ASPO Sverige. Håller med om det mesta, men som historien om Einstein och soppan, så säger jag ifrån när jag tycker något blir tokigt.
  Vi kommer definitivt få dra ner på alla transporter och mobilitet i framtiden. Men det gäller alla fordonsslag, inte bara elbilar. Så visst, elbilen är inte lösningen som gör att vi kan köra på ”som vanligt”, elbilen löser inte alla problem. Men jag ser definitivt elbilen som en del av den framtida fordonsflottan.
  Sen att tillskriva vägproblem, utbildning av forskare mm, elbilen, är i mina ögon helt befängt.
  Att vi får effektivare batterier, batteristyrningar, elmotorstyrningar mm mm är en del i framtidens transporter. Och åter igen, det är inte ”business as usual”, utan en del av en liten del av de transporter vi har idag.
  Oavsett hur lite olja som finns för drivmedel, så är det alltid bra med energi-effektivare framdrift, där får bland annat hybridlösningar hjälp av de landvinningar som görs på elbilssidan. Samma sak med effektiva motorstyrningar och utvecklande av batteriteknik, är vettigt på många andra ställen. Sen är, som sagt, elbilen ingen totallösning för något, men det gäller det mesta, det finns inga totallösningar utan vi kommer behöva en mängd små olika lösningar, för att lösa en del av problemen. Sen är största lösningen alltid att dra ner på allt som förbrukar energi, dvs färre onödiga transporter mm mm.

  För att utveckla min kritik av artikeln:
  ”Hur gör man en elbil?” – allt som tillverkas behöver energi, det gäller elbilar, mat, cyklar, whatever, så det är ju inget som precis är unikt för elbilar.

  ”Hur tillverkar, distribuerar och underhålla den förnybara infrastruktur som förmodligen kommer att ge ”rena” el för att ladda elbilens batterier?”
  – Här antar jag artikelförfattaren menar elnätet? Det är slarvigt skrivet och svårt att förstå vad som menas. Men dagens elnät är hyfsat utbyggt och för att ladda de få elbilarna som kommer så är det inga problem, speciellt om vi kommer få se mer och mer energieffektiva lösningar som drar ner elförbrukningen på övriga saker i hushåll och på företag. Sen, om man lägger till lite kol och olja för att göra solceller och annan småskalig elframställning, så har vi eltillverkning direkt vid hushållen som kan användas för att ladda elbilar.

  ”Infrastrukturen” – ja, samma här, alla transporter behöver energi, gäller inte bara elbilarna. Och framförallt elbilarna kommer behöva mindre del av infrastrukturen och de kommer slita förhållande vis lite på infrastrukturen, pga låg vikt (vilket de kommer behöva ha) och att de körs korta sträckor (eftersom de inte går att köra så långt). Det kommer att finnas vägar, även i framtiden. Eller tror artikelförfattaren / Martin Saar annorlunda?

  ”Utbildande av arbetare/ingenjörer” – ja, så många behövs inte för att bygga/konstruera elbilar. Ta bort några EU eller landstingspolitiker så är problemet löst :-)
  Skämt åsido, vi kommer behöva ett mindre komplext samhälle med färre regler och overhead i framtiden, men att tillskriva elbilen alla problem känns inte meningsfullt. Tvärtom, ska vi ha ett energieffektivt samhälle i framtiden, så är tekniker som används inom elbilskonstruktion en förutsättning och inte en del av problemet.

  ”Sista delen” – ja, här är det problem, men detta oavsett elbilen eller ej.

  Avslutningsvis vill jag sammanfatta alltså: Jag håller med om att elbilen inte är en lösning som kommer bevara vår rörlighet. Men att racka ner på elbilen och tillskriva den alla problem känns inte så väl underbyggt. Jag vidhåller min kritik att artikeln är slarvigt skriven och har brister i argumentationen.

  Vänligen
  //HPD

 10. Vad för slags ekonomi krävs för att vi skall välja att jobba i två timmar, för att åka bil under en timma? Jag hävdar att det krävs en ekonomi driven av billig fossil energi. När den ekonomin stagnerar/minskar så tror jag inte vi kommer prioritera bilåkande, oavsett hur bilen drivs. Men jag tror elbilar kommer finnas även i framtiden, men precis som idag kommer de vara en marginell företeelse även i framtiden.

 11. HPD delar i stort din uppfattning och förklaringar hur du tänker och resonerar. Dock ställer jag inte lika stort hopp till bilens överlevnad. som privat egendom över huvudtaget oavsett om den drivs på el eller ett annat bränsle. Som du skriver kommer utveckling vare sig vi vill eller inte att gå från komplexitet till enkelhet. Och det gäller väl även de fordon som kommer att finnas kvar. Just komplexiteten är en hämsko för elbilen liksom andra typer av fordon. Idag finns över 100 ”datorer” i en vanlig bil och där hybrider som Pruis toppar. För att inte tala om mängden jordartsmetaller, som blir allt svårare att få fram utan tillgång till utan olja. De livscykelanalyser, som redovisats bl a av Toyota och Honda, visserligen några år gamla visar att över 3000 liter olja används för att producera ett fordon. Biltillverkarna är inte speciellt villiga att redovisa den inbäddade energin och de utsläpp som sker vid produktion av en bil. De går stick i stäv med de klimatmål som ställts upp både i Sverige och internationellt.
  Sen har delar jag forskarnas syn på batterierna. De kan inte bli så mkt effektivare och detta av rent naturvetenskapliga begränsningar. Men ibland får optimismen ta över det sunda förnuftet. I bästa fall är det möjligt att förbättra dagens batterier med 50 till 100 %. Men detta är bara en trång och begränsande faktor för elbilen. Som sagt det finns många hinder som blir svårforcerade för att elbilen ska fotfäste på marknaden. Jag inte heller att ett enskilt land som Sverige med gott om el, just nu. kommer att kunna påverka och leda världsmarknaden för elbilar. Över 60 % av elen produceras av olja, gas och kol. Och något överskott lär aldrig uppstå så länge Jevons Pardox gäller. Men hoppas kan man alltid.

 12. Jesper, hur sjutton kom du fram till 12 000 reaktorer? Oljan är runt 5 TW och en modern reaktor ger bortåt 4 GW termisk energi. En division ger 1250 reaktorer. Du ligger en magnitud fel.

 13. Jeppen,
  Jag vill minnas att jag räknade på 1,8 eller 2 TW för en ny reaktor vilket är storleken på de nya reaktorer som byggs i Finland just nu. I övrigt har jag räknat med att det sker förluster i elnätet i motsvarande utsträckning som sker i dagens nät, vilket kan tyckas rimligt eftersom nya reaktorer knappast kommer att förläggas dit där det finns mycket biltrafik.

 14. Underbar soppa här. Är lite ovan vid nätets språkbruk. Bloggar och inlägg visar varför man på tidningar har redaktörer. Det blir lättare att läsa, det tokigaste rensas bort och det otydliga får förklara sig. Kanske kan vara en idé här också?

 15. Jesper, du är ute och cyklar. Nya fInne-reaktorn har 4.3 GW termisk effekt. Googla gärna. Vidare blir det förstås massor av energiförluster i transport och raffinering av olja, antagligen mer än för transmission av el. Och jodå, nya reaktorer torde placeras betydligt närmare trafiken än det avstånd våra norrländska älvar ligger på.

Comments are closed.