Ekologi - Ekonomi - Politik

Inte ens FN bryr sig om Peakoil

Print Friendly, PDF & Email

Denna tystnad är ytterst förvånande då organisationen är en av de mest inflytelserika internationella organisationer som finns globalt. FN påverkar internationell politik bl a genom IPCC – klimatförändringarna, Population Council – befolkningstillväxten och FAO – jordbruks- och livsmedelsproblematiken. Historiskt har FN studerat och publicerat otaliga rapporter om tillståndet i världen. FN har som en ”Non Govermental Organisation” NGO, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization, kunnat belysa och integrera faktorer i sina bedömningar och rapporter, som ofta ignoreras eller underskattats av enskilda regeringar. Trots sin ställning tiger fortfarande FN still om konsekvenserna av Peakoil som mer än något annat är en global ödesfråga. 

Organisationen ASPO bildades för 10 år sedan, för att sprida information och fakta om en nära förestående brist på olja, som kommer att få förödande konsekvenser för vår välfärd och livsstil. Med mindre mängd olja och annan fossil energi riskerar vårt nuvarande ekonomiska system som bygger på tillväxt och förutsätter mer energi, att börja hacka och i förlängningen kollapsa. Sakta men säkert har denna dystra globala framtidsbild och ödesfråga vunnit terräng och börjat uppmärksammas av politiker och media. Dock inte av FN!

Varför ignorerar FN:s klimatpanel IPCC de geologiska begränsningarna som finns för utsläpp av växthusgaser vid förbränning av olja, gas och kol. Både ASPO och forskningen vid Globala Energisystem i Uppsala har genom vetenskapliga studier visat att IPCC:s värsta scenarier är helt orealistiska. Sanningen är att det finns helt enkelt inte tillräckligt med fossila energi på jorden för att de ska kunna inträffa.

Varför reagerar inte FN på vad som kommer att hända i världen, när priserna på olja stiger och tillgången på olja minskar globalt?

Hur kan FN:s Population Council helt sonika bortse från konsekvenserna av mindre mängd energi, främst olja, och dolt förutsätta business as usual och plädera för ständig ekonomisk tillväxt fram till 2050 med fortsatt befolkningsökning, bättre sjukvård, flera barn i skolbänken och expanderande städer?

Varför har inte FN agerat då peakoil kommer att förändra bilden totalt för livsmedelsförsörjning i världen? FN har i fler rapporter visat på nödvändigheten av att minska mängden flytande fossil energi, t ex diesel, i jordbruket. Man har också erkänt att biobränslen driver upp priset på mat för världens svältande befolkning, en miljard människor. Samtidigt har FN misslyckats med att förstå vidden av brist på olja och högre priser på olja och mer biobränslen, som kommer att resultera ytterligare flera miljarder svältande människor.

Läs hela inlägget: Why doesn’t the UN take peak oil into account? av Sharon Astyk. Ursprungligen publicerat på ASPO USA: http://www.energybulletin.net/stories/2012-06-04/commentary-why-doesn%E2%80%99t-un-take-peak-oil-account

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Inte ens FN bryr sig om Peakoil

  1. I en rapport som är en del av den nya sanktionlagen fann Energy Information Administration (EIA), en oberoende arm av den amerikanska energidepartementet, att Saudi Arabien har pumpat mer olja.

Comments are closed.