Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Anders Borg har du förstått eller mörkar du?

Print Friendly, PDF & Email

Egentligen säger Andreas Cervenkas föredrag allt om hur illa Borgs Pippilångstrumpsekonomi mår. Det finns ingen beredskap för t ex mindre fossilt bränsle, som råolja. Sverige som nation litar på att multinationella oljeföretag ska fortsätta sälja flytande bränsle till oss. Och det gör de så länge vi har pengar eller låtsas ha pengar att betala med. Oljebolagen ska rädda oss enligt Reinfeldt i den marknadsliberala ekonomi som Moderaterna vill trycka på oss. Det gäller att försöka hålla igång en fortsatt konsumtion och bättra på vår BNP. Borgs BNP. Eller som Reinfeldt säger i en kommentar i samband med presentationen av Framtidskommissionens rapport förra veckan:

”inte bör bli att vi ska konsumera mindre”.

Det är för mig obegripligt!

Bäste Anders Borg det räcker inte med att redovisa en hanterbar statsskuld som du försökt lura i oss och fått så mycket beröm för. Landet Sverige har även stora för att inte säga överväldigande skulder i form av hushålls, finans- och företagsskulder! Men det vill du Anders Borg gärna att vi glömmer, eftersom du endast är intresserad av statsskulden, inte svensk total skuldsättning. Den verkar du inte bry dig om. Den är alldeles för genant och avskräckande!

Dina kompisar inom EU ser oxå endast på statsskulden, eller hur!? Du Anders Borg har spätt på penningmängden i Sverige med sk jobbskatteavdrag i fem olika omgångar och med över 200 miljarder kronor. Allt för att vi medborgare ska låna och konsumera och klara dina BNP-siffror. Vilket är ett reptrick som dina kollegor gillar!
Du, Anders Borg, har alltså varit dirigenten i detta groteska låntagande genom att ge mer pengar till medborgarna för att de ska kunna låna ännu mer för att hålla igång konsumtionen och den svenska BNPn.

Och du står som vinnare men medborgarna får ta konsekvenserna, de trodde på dig! Och det värsta av allt. Efter förra veckans presentation av Framtidskommissionens slutrapport anser du och Reinfeldt att vi medborgare ska fortsätta konsumera till varje pris, gärna genom ännu mer skuldsättning!? Och var finns bristen på energi i närtid före 2020 för flytande bränsle med, i din kalkyl?

Hur kan svenska medborgare missa det faktum att regeringen vansköter vår ekonomi så till den milda grad att vi snart blir nästa land efter Cypern som far illa. Läs vad Andreas Cervenka säger i föregående inlägg! Sverige tillhör de tunga bankländerna! Detta kommer att stå oss medborgare och landet Sverige dyrt! Mycket dyrt…..och du Anders Borg hur kan flytande bränsle som råolja bli en ickefråga för framtiden i ett land som är helt beroende ändliga resurser som olja?

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Anders Borg har du förstått eller mörkar du?

 1. Anders Borg och alla andra politiker i riksdagen vet mycket väl vad som behöver göras, men man vet inte hur man skall bli återvalde sedan. Att tala klarspråk är liktydigt med politiskt självmord.

  Situationen liknar den ekonomiska krisen. Där visste politikerna redan 2008 mycket väl vad som borde göras, men man intalade sig att det var en tillfällig medgång i ekonomin. Alltså ingen åtgärd.

  Fortsättning följer.

 2. Och vad är det Anders Borg och alla andra politiker i riksdagen mycket väl vet behöver göras?

 3. Att man skulle ha konkursat och delat upp bankerna i en frisk del och en sjuk del på det sätt som man nu har börjat med på Cypern. Då hade man inte behövt stjäla spararnas pengar som man nu gör när det inte längre är politiskt möjligt att stjäla skattebetalarnas pengar för att rädda bankerna.

 4. Ja, det är en fin ordning som vi snickrat ihop för bankverksamheten.

  ”De svenska bankerna har 12000 miljarder kronor i skulder med bara 5 % av detta är aktieägarnas kapital som då blir bufferten för förluster och så här ser det ut i världen, något bättre i USA men sämre i delar av Europa. Innan finanskrisen var det ännu sämre. Det säger sig självt att om ett företag har en belåning på 97 % så är man väldigt sårbar och därför behöver man bygga detta enorma skyddsnät för bankerna, men det gör samtidigt att bankerna kan ta större risker.

  Aktieägarna kan förlora sina 5 % men resten får staten och skattebetalarna stå för, vilket innebär att hela statens balansräkning står på spel. Aktieägarna tar 5 % av risken, men tar hela vinsten och skattebetalarna tar förlusten.” Andreas Cervenka SvD

Comments are closed.