Ekonomi - Energi - Politik

Svenska banker illa ute vad än Borg försöker lura i oss!

Print Friendly, PDF & Email

Som vanligt, är jag beredd att säga, så har mainstreammedia helt okritiskt slukat Borgs version av EU:s finansministrarnas uppgörelse om hur framtida bankkriser ska lösas. Nu ska inte längre skattebetalarna ensamma få ta smällen, utan pengarna för att betala förlusterna ska i första hand tas från ägarna, investerarna och de stora bankkontona. Det som kallas ”bail in”.

– Det blir en bail in-lösning som gäller för alla europeiska banker, också för svenska banker. De som finansierar bankerna får också bära en del av riskerna i samband med allvarliga kriser, sade Anders Borg efter mötet.

Det innebär att endast de som har bankkonton på under 100.000 euro (860.000 kronor) är helt skyddade. Och som vanligt var, folkpartiets ekonomipolitiska talesperson, ute och cyklade redan i mars 2013. Han uttalade sig i DI om kontokonfiskeringen på Cypern, det sk. räddningspaketet, som en unik åtgärd inom EU. Nu har det denna ”unika” åtgärd blivit permanent för alla banker inom EU! Och Carl B Hamilton har ännu en gång visat vilken skev bild han har av verkligheten.

– Svenska företag kan mycket väl få vara med och betala för bankkriser på ett sätt som inte gällt tidigare i Sverige. Och det är det som kommer att sätta ett större tryck på bankerna att agera försiktigt. Det blir både aktieägare och bankernas finansiärer som får bära en del av risken, sade Borg.

Det låter ju bra, men på vilket sätt, sätter detta tryck på svenska banker, Herr Borg? Det borde rimligtvis bli tvärt om nu, då bankerna helt ogenerat och lagligt kan konfiskera alla konton i banken över 100.000 euro! Och sen har staten som extra finansiär för sitt risktagande och spekulation!

I detta sammanhang är det på sin plats att påminna om läget i Europa och inte minst för de svenska bankerna.  Det har jag skrivit in tidigare liksom Cervenka på SvD. Finanskrisen är bara i sin linda dessvärre, och de skandinaviska bankerna är mycket sårbara.Titta på bilden nedan som kommer från bloggen Zero Hedge och notera vilka banker som har högst lån i förhållande till inlåningen. Det är en skräckinjagande läsning och saken blir ju knappast bättre när vår finansminister Borg framhärdar och påstår att svensk ekonomi står stark liksom våra banker. Inget kan vara felaktigare!

Bank LTV Ratios
Så här skriver Zero Hedge som en kommentar till en fantastisk fin graf över internationella bankernas lån i förhållande till inlåningen:

With banks such as Danske, SHB, Swebank, DnB, and Nordea literally at 200% Loan-to-Deposits, but most other European banks too, even the tiniest outflow in deposit cash (ala what is happening in the PIIGS) will send the system into yet another liquidity spasm.


Jag skrev för några månader sedan i bloggen ASPO Sverige;  Anders Borg har du förstått eller mörkar du? Det var när Framtidskommissionen släppte sin rapport och där regeringen tillskansat sig sista ordet:

Hur kan svenska medborgare missa det faktum att regeringen vansköter vår ekonomi så till den milda grad att vi snart blir nästa land efter Cypern som far illa. Sverige tillhör de tunga bankländerna! Detta kommer att stå oss medborgare och landet Sverige dyrt! Mycket dyrt…..och du Anders Borg hur kan flytande bränsle som råolja bli en ickefråga för framtiden i ett land som är helt beroende ändliga resurser som olja?

Läs oxå Sverige ett av de tunga bankländerna.
och Cypern har gjort det Sverige gör.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Svenska banker illa ute vad än Borg försöker lura i oss!

  1. Med risk för att vara extremt tråkig, men ligger inte detta lite utanför ASPO’s ämne? Missförstå mig rätt, jag uppskattar dina inlägg i sig, men det finns massvis med bloggar som tar upp banksystemet och skuldbubblan, måste även ASPO’s blogg användas till detta?

  2. Kakan
    Det kan tyckas att ekonomi är utanför ”vårt” område men Ekonomi och Energi hänger ihop i ett nästan 1 till 1 förhållande och jag tror vi kommer att få se en finansiella kollaps. Skuldbubblan är ett resultat av att tillväxten inom energisektorn har slutat och då måste skulderna växa om vi vill ha tillväxt. Och denna koppling gör inte så många.

  3. Kakan som Bengt skriver så ventilerar vi sambanden mellan de tre ”E:na” Energi-Ekonomi och Ekologi på bloggen ASPO Sverige. Och självklart den omställning som påbörjats av vårt skuldbaserade tillväxtsamhälle som förutsätter allt mer energi. Många bloggar skriver om samhällets miljöproblemen. Och det är bra! Men ska vi lösa miljöproblemen behöver vi fokusera på orsakerna och det finner vi i sambandet mellan Energi och Ekonomi.

Comments are closed.