Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Kom ut ur garderoben, Åsa Romson !

Print Friendly, PDF & Email

Kan bara beklaga att du är en lika feg politiker som Lena Ek (C), Reinfeldt (M), Lööf (C) etc, och fortsätter odla myten om att Sveriges utsläpp minskar, även om du lindar in minskade utsläpp i ”lågkonjunktur och ovanligt varmt väder”.Visst det är bra det du skriver i Aftonbladet Debatt och bra att du redovisar den ambition som Miljöpartiet har för Sverige. Men just DU, Åsa Romson borde veta bättre! Du borde känna till projektet ”Konsumera Smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholms stads växthusprogram, som vände upp och ned på uppgifter om Stockholm stads låga officiella utsläpp. Du satt ju i kommunfullmäktige åren 2006 – 2008. Dessa officiella siffror, 4 ton per stockholmaren var och är, än värre glädjesiffror, än för landet Sverige! Det vet du.
Sveriges totala utsläpp har tvärt om ökat sen år 1990 per capita genom ökad import och konsumtion av varor, där utsläppen sker någon annan stans i världen, så kallad inbäddad energi och utsläpp. Vi har i praktiken exporterat våra utsläpp till andra länder, där utsläppen sker för vår skull, men debiteras någon annan. Smart!

Är det på detta sätt som Sverige kan ”bidra till FN:s internationella klimatarbete”? Att odla myten om att Sverige har (decouplat) frikopplat sin ekonomiska tillväxt från ökad energianvändning och utsläpp? Det har vi skrivit om otaliga gånger här på ASPO Sverige, senast för en vecka sedan:  ”Miljöminister Lena Eks hybris leder oss till kollaps.”

Sveriges officiellt låga utsläpp 5,6 ton per person har från början varit en glädjesiffra, (något du borde känna till) då den aldrig inkluderat internationell flyg- resp båttransporter än mindre dolda utsläpp från importerade konsumtionsvaror. I själva verket närmar sig utsläppen per capita 11 ton per svensk.

Nej, Åsa Romson, jag tycker verkligen synd om dig och Mp som envist är kvar i garderoben tillsammans med Alliansen och S och inte vågar komma ut och erkänna och tala om hur det verkligen ser ut! Sveriges utsläpp ökar i takt med den ekonomiska tillväxten och det har den gjort sen 1990!

Jag påstår att du Åsa Romson inte heller tar klimathotet på allvar, genom att fortsätta odla myten om Sveriges låga utsläpp och att Sverige har decouplat! Det är dags att du Åsa Romson och hela Mp kommer ut ur garderoben ?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Kom ut ur garderoben, Åsa Romson !

 1. Är verkligen ”komma ur garderoben” en bra metafor i sammanhanget?

  Jag tycker snarare att det är du som ska erkänna faktum, Saar. Jag har många gånger bevisat för dig att Sverige har decouplat och att vår handel med utlandet i själva verket sänker utsläppen i världen. Du har aldrig kunnat bemöta detta med annat än väldigt märkligt auktoritetstroende. Inte ens när jag påpekade att forskare förfinat den grova modell du stödjer dig på och kommit fram till samma resultat som jag, så kunde du ta intryck. Hur kommer det sig? Varför är det så viktigt för dig att ekonomisk tillväxt och energitillväxt hör ihop, när de uppenbarligen inte gör det för mogna industriländer?

 2. Hej Martin!
  Jättebra att du lyfter frågan med den hur Sverige flyttar sina utsläpp till andra länder genom att produktionen flyttats, och att vår ökande konsumtion utgör en betydande del av vår klimatpåverkan, trots att den inte syns i vår statistik. Dock tycker jag att det är ett orättvist påhopp på Åsa. I den debattartikel du hänvisar till skriver Åsa faktiskt ”inhemska utsläpp”, vilket gör tydligt att hon är medveten om problematiken. Visserligen kunde men kanske önskat att hon tydliggjort det ytterligare, men debattartiklar har ofta ett begränsat utrymme, och i just denna valde hon uppenbarligen att lägga fokus på annat.
  Det räcker med en snabb googling för att se att Åsa många gånger tidigare lyft just de frågor du efterlyser många gånger tidigare, bland annat här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/maste-bli-billigare-att-laga-i-stallet-for-att-kopa-nytt_7315105.svd
  Du behöver inte oroa dig för att Åsa Romson eller en betydande majoritet av oss andra miljöpartister skulle vara omedvetna om detta. Vi drar åt samma håll som du, och givetvis önskar jag dig all lycka i ditt arbete med att stoppa överkonsumtionen även i fortsättningen :) /Miljöpartist

 3. Hej Linnea! Man brukar säga att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Ska man lyckas med optionsbildning och bli respekterad och betrodd, gäller det att vara tydlig i alla sammanhang. Och dessvärre svajar Mp en hel del på målet och vart partiet är på väg. Det har om inte annat Birger Schlaug fört fram många gånger i kritiska inlägg på sin blogg. Och Mp är inne på en farlig väg! Har man några insikter om sambandet mellan Energi, Ekonomi och Ekologi så undviker man måla med den breda gröna penseln och prata grön ekonomi som ett fullvärdigt alternativ till nuvarande ordning eller som i detta fall mörka Sverige utsläpp. Lycka till själv med det ideologiska arbetet inom Mp, om det nu finns!

Comments are closed.