Ekologi - Ekonomi - Energi

Vart är vi på väg mot soluppgång eller !?

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook, fram till 25 oktober 2013. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad!

Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1. Tar oljan slut? Gomorron världen, P1, uppmärksammar oljan 40 år och den kris som blev uppenbar 1973 och som dess varit ständigt aktuell. Tar oljan slut och hur länge räcker den? Lyssna på inslaget där Kjell Aleklett intervjuas.
Kontentan är oljan aldrig kommer att ta slut, om nu någon tror det. Vi kommer inte att kunna utvinna olja i den takt vi behöver den. Oljan blir bara bli dyrare och dyrare och allt svårare att utvinna och framför allt kan vi inte hålla uppe en ständig ekonomisk tillväxt utan mer olja.¨http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fapi%2Fradio%2Fradio.aspx%3Ftype%3Ddb%26id%3D4725404%26codingformat%3D.m4a%26metafile%3Dasx&h=MAQHppiP8AQGRdDmtBJAJSKIW8V2rWfxymu0m04iHWoqj9A&enc=AZMi_l1fiE9tTsLeI2MB_6WqqGKiI1reQhXlsI9tO67WAIDSriGuOiTigUH1qzpul29rU8UyGiu5pbiGlEXgwo-q&s=1

2. ”USA håller på att lösa sin skuldkris!” Vad ska medborgarna och tittarna tro, när de får höra detta i ett Rapportinslag  nu på morgonen att USA är på väg att lösa skuldkrisen när det egentligen handlar om att USA och amerikanska staten är på gång att tillfälligt lösa ett akut budgetproblem för att undvika att slå i budgettaket de närmast dagarna.

3. USA:s skuldkris. Funderar över morgonens prat om USA:s skuldtak och en slutlig lösning. En som vanligt stor mediahype! Under dessa krisdagar har marknaden gäspat: Börserna har legat stilla, guldpriset legat stilla osv. Egentligen innebär uppgörelsen mellan Dem och Rep att inget av bestående värde har hänt utom att man löst en akut kris som blommar upp om några månader igen. En ”never ending story” http://positivapengar.weebly.com/skulder.html

4. Vilka bränslen subventioneras? Enligt EU-kommissionen uppgick alltså enbart subventionerna av kärnkraften till 35 miljarder euro år 2011, mot 30 miljarder euro till förnyelsebar energi. Energieffektiviseringar ska ha fått 15 miljarder euro i stöd under 2011.” Sen tillkommer subventioner till fossilt bränsle – mångdubbelt mot det som redovisas! http://cornucopia.cornubot.se/2013/10/fossila-branslen-och-karnkraft-far-101.html#comment-form

5. Nicole Foss kämpar på! Den ekonomiska tillväxten har varit den enda drivkraften för utveckling under tusentals år, men när vi står ansikte mot ansikte med verkligheten med utfiskning och klimatförändringar, är det uppenbart att vi inte kan fortsätta på denna ohållbara väg. Vi har nått gränsen för tillväxt. Den senaste tidens händelser i Europa visar hur skört den globala finansiella systemet är. http://sapcc.org/node/1099

6. Brasilien räddar oss med olja! Spanska Repsol och kinesiska Sinopec rapporterade för flera år sedan om en oljefyndighet utanför Brasiliens kust som kan vara den största hittills i området. I dagarna auktioneras koncessionerna ut för en utvinning. I bland annat Svt Gomorron får vi t ex höra: ”Brasiliansk olja i ett av de största oljefälten i modern tid”.
Hur stor reserven är meddelas inte, men enligt samarbetspartnern norska Statoil kan den rymma så mycket som 250 miljoner fat! Kanske det dubbla! http://ourfiniteworld.com/2013/06/24/energy-products-return-on-investment-is-already-too-low/

7. Fukushima igen! Ingen glad nyhet, men katastrofen i Fukushima pågår i det tysta, läckagen fortsätter men det allvarligaste av allt, en byggnad med stora mängder radioaktivt avfall riskerar att rämna och klarar varken en tyfon eller en jordbävning än mindre en tsunami! http://youtu.be/me1ov9YoA1g

8. Energikris i Storbritannien, Jag skrev igår om det prekära energiläget inför den stundande vintern i Storbritannien. Fossilgas ser ut att att bli en bristvara, vilken den var nära att bli redan förra året. http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/uk-nuclear-power-plant-contract-deal-no-deal

9. Storbritannien bygger ny kärnkraft ASPO Sverige http://asposverige.se/2013/10/storbritannien-bygger-ny-karnkraft-deperata-efter-mer-energi/

10- Kollaps eller ej, vad säger Orlov? ”Det verkar som om det inte finns ett lyckligt slut på min berättelse om de fem stegen fram till kollaps. Den första av vilka tre (den ekonomiska, den kommersiella och den politiska) är oundvikliga, medan de två sista (den sociala och kulturella) är helt öppna men som dessvärre, redan körts i botten, i många delar av världen. Ni måste förstå, menar Orlov, att det finns också ett sjätte steg. Något som jag tidigare har försummat att nämna. http://cluborlov.blogspot.se/2013/10/the-sixth-stage-of-collapse.html

11. Vad händer med ekonomin och energin? Hur ser vi på rådande predikament kring energi- och ekonomi? Den dominerande uppfattning är att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta på obestämd tid, utan att sakta ner eller stanna. I själva verket har strävan efter ekonomisk tillväxt nästan blivit en nationell religion. http://ourfiniteworld.com/2013/10/14/two-views-of-our-current-economic-and-energy-crisis/

12. Dystopi eller nära verkligheten? http://t.co/cvGq9R27SJ

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

23 Comments on “Vart är vi på väg mot soluppgång eller !?

 1. Vi har ett nytt politiskt landskap, p.g.a. klimathotet samt utvecklingen inom IT och teknik.
  Liknande förändringar har skett tidigare t.ex. vid industrialiseringen. De fyra stånden Adel, Präster, Borgare och Bönder utvecklades till det partiväsen vi nu haft i många år.
  De politiska frågor, som nu är helt outstanding, är klimathotet och den ekonomiska krisen. Vi måste alla hantera den omvandling av vårt klimat, som är orsakat av industrialiseringen samt av att vi nu gått in i ett nytt skede med varmare klimat, Antropcen.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen övergår till http://sv.wikipedia.org/wiki/Antropocen
  Det innebär att vi återigen har fått ett nytt politiskt landskap. Vi har dels frågan om vår överlevnad på jorden och dels de vanliga politiska frågorna, som parlamentet normalt behandlar.
  När det gäller klimathotet har Vänsterpartiet en detaljerad klimatpolitik. Ett mycket omfattande program värt att studera.
  För den ekonomiska krisen borde man utföra stormvarning. En seglare som väntar storm söker skydd.

 2. Tack, Martin, för din kamp, vibrerande av intelligens, logiskt tänkande, mod och handlingskraft!

  Alla vill vi våra barn väl, alla vill vi överleva. Dock är våra slutsatser ang. klimat/miljö/ekonomi/politiska/samhällsbygge/livsstilsfrågor virrigare än uppenbarelsen av en genomlyst myrstack. Tiden står inte i ”Väntläge.” Brådskans Höghastighetståg rusar mot oss, där vi likt yra höns ligger kacklande på rälsen.
  Kan våra skilda, likt yrväderssnö i luften fladdrande slutsatser enas till en enda, den behövliga Livbojen? Kanske. Dock krävs det uppslutning kring vissa obestridliga Fakta:

  1/ Jorden är en fysisk/biologisk absolut begränsning – oavsett utifrån vilken aspekt.
  2/ Industrialism – Kapitalism – Konsumism, dvs vår nuvarande livsstils grund kräver en fysisk/biologisk absolut obegränsning att verka inom.

  Fråga att ställa oss: Är det möjligt att en absolut begränsning rymmer en absolut obegränsning?

  Svaret på ställd fråga borde kunna ena oss alla. Men … gör den det?

 3. 4. Snacket om kärnkraftens subvention faller på sin egen orimlighet. Ta Sverige, exempelvis. Var finns tecknen på att staten subventionerar våra svenska reaktorer med (10 reaktorer i Sverige)*(35 miljarder euro)/(130 reaktorer i EU) = 24 mdr SEK/år. Tvärtom mjölkar staten kärnkraften med cirka 4 mdr per år i effektskatt, plus skatter och vinstmedel.

  Sorgligt att folk har så dålig koll på storleksordningar att de påstår vad som helst utan att reagera.

 4. 1. Helt riktigt att oljan inte tar slut, men den blir orimligt dyr att utvinna. Lägg den kostnaden på att utveckla de förnyelsebara energikällorna i stället. Att använda vätgas som alternativ är också en återvändsgränd eftersom det går åt mer energi att framställa vätgas än man får ut vid användningen. Vätgas kan mycket eventuellt ses som en möjlighet att transportera energi.
  4. och 6. Kärnkraft är svårhanterlig och kräver storskalighet. Jag ser inget vettigt i detta.

  Det finns inget som hindrar mig att minska min konsumtion trots att politikerna vill att jag ökar den ”för tillväxtens skull”.
  Det går att spara enorma mängder energi om man verkligen vill.
  Gynna småsklalighet och lokala annorlunda lösningar!

 5. Pentti, du har både rätt och fel. Det flytande bränslet vi kallar olja framställs allt mer i en dyrbar process från fracking, tjärsand etc Så vad som håller på att ske är uppenbart. Det går helt enkelt åt för mycket energi för att det ska bli lönsamt att framställa fossilt flytande bränsle. Slutprodukten innehåller för lite energiöverskott för att ratta runt våra välfärdssamhällen!
  Sorgligt med dessvärre sant.Därför kämpar vi på ASPO Sverige för att få politiker och massmedia att tala klartext om vilken verklighet vi glider in i. Och förbereda oss inför de annorlunda tider som väntar!

 6. @Pentti: Varför ska man satsa på förnybart och småskaligt? Inget av dessa koncept ger några fördelar.

 7. Det känns inte bra när ASPO fortsätter felinformera om svensk kärnkrafts obefintliga subventioner. De 40 mdr kr industrin betalar i straffskatt per decennium räcker mer än väl till att betala försäkringspremierna. Svensk kärnkraft finansierar sin verksamhet från början till slut.

 8. Om jag säger om en olycka inträffar med kärnkraften, räcker då det inkasserade beloppet, som du hävdar, för att återställa om det nu går de skador som uppstår. Knappast, Och det har vi på ASPO skrivit om flera ggr.

  ASPO, som du vet Per, menar att energiknappheten och vårt ekonomiska tillväxtsystem knappast kan lösas med mer kärnkraft då samhället behöver flytande bränsle för att inte krackelera och gå under! Utan olja stannar kärnkraftverken både de byggda och andra som ingen vill bygga då investeringen verkar bli för stor!

 9. Alla reaktorer kommer inte haverera, möjligen var hundrade och försäkringspremier om 200 miljoner kr per verk och år tror jag täcker finansieringen av skador. På tio år skulle en internationell fond med en biljon kr finnas tillgänglig. Våra tio verks årliga premie blir 2 mdr kr vilket är hälften av effektskatten. Så återigen hävdar jag att svenska kärnkraftverk inte subventioneras.

  För övrigt anser jag att det finns hur mycket energi som helst. Någon energikris kommer vi inte drabbas av, däremot möjligen en omställningskris.

 10. Per, vilken beredskap har vi och finns det pengar att betala om olyckan är framme, kan diskuteras. Däremot är vi helt överens om att det finns hur mkt energi som helst om man tänker på solen. Vi smarta människor lyckas bara plocka ned lagra och distribuera ett uns av inflödet av solen! Frågan som jag ställer mig är om obegränsad mängd energi skulle förbättra saken. Dessutom kan aldrig mer el från kärnkraft idag 2 % av världens produktion hjälpa ett samhälle och dess ekonomi, som skriker efter flödande bränsle!

 11. Ett obegränsat utbud av energi underlättar exploatering av övriga begränsade tillgångar. Lite återhållsamhet vore på plats. Måtta och behärskning är egenskaper vi bör utveckla, tycker jag.

 12. Det visar sig nu att avvecklingen i Tyskland blir mycket dyrare än vad man förut trott:

  “The quantification of dismantling costs is in line with our estimate amounting to 1 billion euros per block,” but “such estimates comprise several uncertainties”, said Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) analyst Bernhard Jeggle.

  Fukushima kommer att ta ca 40 år och kosta minst US$ 12,8 miljarder och detta kommer nog att stiga. Jag vet inte vilka försäkringspengar som finns för våra verk, men TEPCO har det inte. Och våra regler skiljer sig nog inte så mycket från deras i Japan, eller.

 13. @Bengt: Att rivning kostar så mycket i Tyskland beror på att de överdriver byråkrati och gränsvärden något extremt. Jag har påpekat det förut: Man väljer kärnkraftens kostnader politiskt/byråkratiskt.

 14. Bengt: ”Fukushima kommer att ta ca 40 år och kosta minst US$ 12,8 miljarder och detta kommer nog att stiga”, säger du. Joo, är det vad ”De Själva” summerat enligt beräkningar? Har de då räknat med svårigheterna att styra havsströmmarna som med sitt allt värre strålande giftvatten sveper runt hela jorden OCH svårigheten i att dressera fisk och andra havslevande att sluta äta? Kan vi tro att så är?

 15. Vi har med tydlighet visat att vi inte kan hantera den enorma energi vi får ut av fossila bränslen, som under sin existens varit alldeles för billig. Det är som att släppa in hungriga utsvultna människor till ett enormt smörgåsbord för en obetydlig kostnad – man kommer att ”äta ihjäl sig”.
  För vår fortsatta framtid är nog tyvärr en finansiell kollaps det bästa som kan hända – vi kommer inte sluta ”äta” frivilligt, utan kommer att göra planeten till universums soptipp.
  Så för planeten och dess invånare är det att föredra fortsatta stödåtgärder från FED ända in i kaklet.
  Vi lever i en Kamikaze ekonomi där vi redan passerat gränsen för att återvända till ”land”.
  Nu är det bara att vänta!

 16. @Sven-Erik Forslin: Du har visst missat att Fukushima bara adderar en tiondel av den radioaktivitet som idag finns i havet från atombombsproven på 50-70-talen. (Trots att den radioaktiviteten har klingat av avsevärt sen dess.) Fukushima-olyckan är alltså inget poblem för vårt nyttjande av havet, eller för havet i sig.

 17. @Bengt Eriksson: Det stora problemet med fossil energi är de fossila utsläppen i sig. Kärnkraften har inga utsläpp av betydelse. Det är också så att flödigt med elenergi gör andra industriella processer renare och minskar behovet av naturresursuttag. Exempelvis kan man avsalta vatten med kärnkraft istället för att tulla på så kallat ”fossilt vatten.

 18. jeppen: Alltid lika intressant att läsa dina texter, som du tydligen får ur dig trots att du har huvudet under armen och för säkerhets skull nerstoppat djupt i sanden! Kom med förslag/idé om hållbart samhällsbygge i stället för svammel utifrån en Utgångspunkt i tänket som härstammar från tid när jorden var frisk (för 3 hundra år sedan) – och inte dödssjuk, som nu!!!

 19. @Sven-Erik Forslin: Ditt svar är en sorts goddag yxskaft. Jag påpekade som sagt att Fukushimas utsläpp är helt oproblematiska för havet. Kommentar på det?

  Vad gäller hållbart samhällsbygge så är kärnkraft lösningen för energi-delen av den ekvationen. Den kan lätt stå för all energi vi behöver. Övriga miljöproblem är ännu lättare att lösa, och många av dem är på väg att lösas genom starkare miljöregler i fattigare länder.

 20. jeppen: Har du förmåga att tänka fritt, bortom staketet som långvarig hjärntvätt satt upp åt dig? I så fall: se bortom energitillgång, se fakta: Jorden är en fysisk/biologisk absolut begränsning. Ditt förespråkande/låsning vid energifrågan måste emanera ur tanken att fortsätta med exponentiell ekonomisk tillväxt, dvs nuvarande destruktiva livsstil, eller? I så fall frågan: Förstår du att en oavlåtlig ekonomisk tillväxt KRÄVER i samma takt exponentiell, oavlåtlig destruktion av den absolut begränsade jorden, vår enda överlevnadschans? Tror du faktiskt att en fysisk begränsning rymmer en fysisk obegränsnng???

 21. jeppen: Hur tänker du om att kärnkraft kan ge oss all den energi vi behöver. Fördelningen idag globalt: Fossilt 81% Förnybart 13% Kärnkraft 6%.

 22. @Sven-Erik Forslin: Du yrar om exponentialitet. Det är helt irrelevant. Vi kan lösa energi- och miljöproblemen här och nu. Vi kan också öka energitillgången kraftigt. Att det finns någon form av bortre gräns för vår energitillförsel är ett akademiskt problem och irrelevant för nuvarande policybeslut.

  ”Förstår du att en oavlåtlig ekonomisk tillväxt KRÄVER i samma takt exponentiell, oavlåtlig destruktion av den absolut begränsade jorden,”

  Idag kan vi ha tillväxt och minskad miljöförstöring samtidigt. Inga som helst problem – bara att bygga kärnkraftverk.

 23. @Bengt Eriksson: Saken löser sig om vi skalar upp kärnkraften med en faktor 17, sisådär. Enkel matematik. dessutom fullständigt realistiskt ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. (Politiken, däremot, gör det helt orealistiskt, till glädje för alla de som ser sig gynnade av den annalkande domedagen.)

Comments are closed.