Diverse - Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Julens beska droppar från ASPO Sverige!

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 17 november till 24 december 2013. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1. Visst är den fria nyliberala ekonomin eller kedjebrevsekonomin underbar. Hela idén med finansiell bankverksamhet handlar om att förränta kapitalet. Och kapitalet det skapar man själv, som bekant. Genialt! Det betyder att när man hamnar i trångmål och begår brott så så finns det gott om pengar för att köpa sig fria. Och som garant står staterna och skattebetalarna. Det är precis vad som nu händer. Cervenka Svd har skrivit om detta idag. Och det är inte småpengar som betalas ut för att slippa åtal. De europeiska bankerna har sen 2008 betalt ut en summa som motsvarar fem gånger fjolårets samlade vinst!
”Den verkliga siffran kan dock vara ännu högre eftersom många uppgörelser skett i det tysta.
I USA har de sex största bankerna satt av sammanlagt 103 miljarder dollar för att täcka advokatkostnader och uppgörelser. Nyligen gick J.P Morgan med på att betala 13 miljarder dollar i en förlikning med amerikanska myndigheter för att kompensera för bland annat hur bolån såldes vidare till investerare före krisen.
Sammantaget har Europas och USA:s storbanker alltså fått punga ut med 180 miljarder dollar, motsvarande 1 200 miljarder svenska kronor för sina gamla synder.
Sedan september 2008 motsvarar det i runda slängar 650 miljoner kronor. Om dagen.
Än så länge har dock ytterst få fängelsedomar dömts ut för fel som begicks före krisen, och det är oklart om det kommer att ske. http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/11/26/bankernas-botesnota-650-miljoner-om-dagen/

2. ”Du ändrar aldrig saker genom att bekämpa den existerande verkligheten. För att ändra något, bygg en ny modell som gör den befintliga modellen föråldrad. ”–Buckminister Fuller

3. Dax att sluta med den vansinniga Ecoside-utvecklingen. Vi lever i en ålder av EKOCIDE. Den kan definieras som de omfattande skador, förstörelse eller förlust av ekosystem i ett visst område, blir ECOSIDE resultatet av hur människor, företag och regeringar driver sina affärer över hela världen. Men EKOCIDE behöver inte vara ett status quo. En ny lag som föreslås inom EU skulle skydda ekosystemen genom att ge dem juridisk status. Läs mer!

Ending the Insanity of Ecocide

4. Blev intervjuad av Fria Tidningar, för några dagar sedan, om en studie skriven av JTI, Institutet för jordbruk- och miljöteknik, som visar att en plötslig energikris skulle leda till att mat blev en bristvara. Men redan nu smyger en kris på oss med brist på olja ! Samtliga svenska importländer som står för mer än 90 % av vår olja, Danmark 15 %, Norge 20 % och sen Ryssland 50 % har passerat peakoil- maximal produktion av olja. Detta faktum kommer inte att gå obemärkt förbi. Vilket politiker, förvaltningar, myndigheter och media tycks tro och kanske hoppas.

Räcker oljan till med allt fler bilar?
Räcker oljan till med allt fler bilar?

Oljedirektoraten i Danmark har redan aviserat exportstopp från Danmark om 7 år, Norge några år senare! Hur tacklar vi detta hot? Genom att titta bort, förtränga och låta de dagliga göromålen få dominera! Detta är ingen skandal, utan ett svek mot medborgarna och tryggt och säkert samhälle.
http://www.fria.nu/artikel/112731

5. Ett utmärkt exempel hur myndigheter tillsammans med företag desinformerar allmänheten i skarpt läge som det i Fukushima. Vad hände i verkligheten och vad rapporteraes. Mörkläggning t ex 900 sidor där egentligen bara 10 innehåller något av värde. Eller i andra fall skriver man för mycket som kan uppfattas hotande och lägger därför ut dementier och snärjer in sig ännu mer. Vi ser också hur japanska Tepco i detta fall får amerikanska myndigheter att spela med för att tona ned omfattningen och allvaret med Fukushimakatastrofen.Här går man igen en mängd olika dokument,som berättar om ”Skräck och avsky i Fukushima Unit 4” (en riklig mängd FOIA bevis på Unit 4 SFP). TEPCO varnar media om videofilmning inspelningen Unit 4 när den töms. Osv,i korthet hur döljer man en omfattande katastrof för att leva vidare och inte skapa panik och framför allt behålla sina jobb och positioner. M a o lita aldrig på myndigheternas och företagens skönmålningar när det börjar hetta till. Alla inblandade försöker alltid rädda sig själva FÖRST! Och stora företag och staten gör alltid gemensam sak och förleder medborgarna. Vad är viktigaste medborgarnas eller statens väl?

6 . SJ-tidningen TIM ”Tillsammans i Mälardalen” har i sitt senaste nummer en översvallande positiv artikel med futurologen Magnus Lindkvist ”som har hela världen som arbetsplats”, med 200 resdagar per år. En av många plattityder i artikeln. Visste inte ens att futurologer fanns! Alltid lär man sig något.
På ett sätt är vi alla medborgare futurologer, då vi alla har vår egen framtidsbild som är mer eller mindre underbyggd eller enbart är trendframflyttningar och önsketänkande, som i detta fall. Artikeln är en hyllning till dagens mobila människa som ena dagen på morgonen befinner sig i Finland, eftermiddagen i Stockholm och glad över ett inställt möte i Boston nästa dag. Här pendlas det till jobbet med flyg från Stockholm till Paris, Rom och London. I en aldrig sinande fart!
Futurologen Magnus Lindkvist berättar, att vi blir mer framtidsberoende än nånsin, eftersom vi lever i en tid med många val. Vi ska välja rätt pensionsförsäkring, rätt skola och rätt jobb.
Magnus Linkvist slår fast i sin framtidsbild: Det gäller att vara nära en flygplats för att enkelt ta sig ut i världen och konstaterar: ”att resandet ska vara enkelt, snabbt och smidigt”, det är viktigast för alla (det kan man ju hålla med om, men sen) OCH DET KOMMER INTE ATT FÖRÄNDRAS! och tillägger att tåg är bra (TIM är en SJ-tidning) ett grönare sätt att resa, men miljöargumentet är inte gångbart i konkurrensen om framtidens resenärer, enligt Lindkvist!
Vi väljer det som är ”billigt snabbt och bekvämt”. Om 50 år är det fosfor och den ännu oupptäckta!! materian bioplasma som står i fokus och inte koldioxid (olja och fossilt bränsle). Och det kan säkert vara rätt, när det gäller fosfor och koldioxid då vi om 50 år har gått igenom skärselden och konsekvenserna av brist på fosfor och brist på olja som gett oss bestående klimatförändringar och ett helt annorlunda samhälle. Frågan blir, hur ser samhället ut på andra sidan? Att privatjet om 50 år skulle vara gångbart är kanske det mesta fantasifulla påståendet av Magnus Lindkvist. Och skälet uppseendeväckande: ”folk vill ha utrymme och slippa trängas”. Nu tar jag mig för pannan, nu räcker det!

Futurologen Magnus Lindkvist måste vara ett skämt med livlig fantasi och en oerhört god estradör. Han verkar inte hört talas om att vi går mot en tid med allt mindre naturresurser, inte bara fossilt bränsle, fosfor, mineraler, jordbruksmark, utan basen för våra samhällen är i gungning. Ett överansträngt jordklot som ska föda allt fler människor. Han verkar ha dimmiga begrepp om sambandet mellan tillgång på billig energi och ekonomisk tillväxt, välfärd och samhällsutveckling.
Och det bästa av allt berättar Magnus Lindkvist kommer ingen att pendla till jobbet i Mälardalen ”eftersom resan går så pass fort”! Och Magnus Linkvist visar redan nu hur det blir. Det som han gör idag kommer vi andra att göra imorgon!
Måste säga att detta var en av de roligaste artiklar jag läst på länge, Magnus Lindkvist måste vara en stå upp komiker förklädd till futurolog.
Kanske har Groucho Marx rätt:” Vad bryr jag om framtiden vad har den gjort för mig”.
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_t.aspx?gKey=89vhs6sh

7. Vad ska jag välja för bil egentligen. Är gas bättre en el och en hybrid. Det är den ständigt återkommande frågan. Så här brukar jag svara: För det första gäller det att förstå att det finns inga miljöbilar! Det är en myt som vi krampaktigt försöker hålla fast vid. Den egna ägda bilen har sen länge peakat, oavsett bränsle.energiutsläpp livscykel
Sen finns det vissa överstepräster som Gröna Bilister som med näbbar och klor försöker få oss att tro att det bara är att byta bränsle först var det etanol, sen diesel, nu är det el och biogas. Därefter kan vi leva vidare som om inget hänt.
Ska vi få behålla och nyttja bilen ett tag till, i en övergångsfas, gäller bilpooler i kombination med hyrbilar, där bränslet är sekundärt. (Säkert kombinerat med restriktioner av hastighet och körsträcka så småningom)

Helt enkelt hålla igång den bil vi har och köra mindre och saktare. Volkswagen har sammanställt CO2-utsläppen för olika biltyper vid köp INKL utsläppen som sker under produktionen, från ax till limpa! Den ger en god vägledning-

8. Kapitalet söker sig alltid till verksamhet och branscher med låg risk och god intjäningsförmåga! Så enkelt är det. I detta fall kryddas anrättningen av ungdomar som många vill bli av med och få saknar och bryr sig om hur det går. Påminner lite om fängelseindustrin i USA Georgia!
http://www.aftonbladet.se/ledare/article17963398.ab

9. Jag skrev en bok ”Living Dreams om ekologiskt byggande och boende” för över 10 år sedan. En bok som fick ett mkt gott mottagande, dock ej av byggbranschen vars affärsidé redan då var att ”bygga billigt och sälja dyrt”, vilket fortfarande tycks vara ledorden.
Bokskrivandet innebar att jag ägnade över två år av mitt liv åt sk hållbart byggande och att utforma bostadsområden i stadsmiljö utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter.
Vi speglade i boken från ax till limpa två sk ekobyar Understenshöjden i Stockholm och Håga By i Uppsala. Boken Living Dreams har använts som studielitteratur på många universitet och högskolor sen dess. Boverket stöttade produktionen och på ett seminarium träffade jag Sune Modig Boverket som föreläsare. Fortfarande minns jag hans uttalande om de arbetsuppgifter och miljardinvesteringar som låg framför oss, när det gäller att rädda miljonprogrammet från 1970-talet. Sune Modig sa bl a ”Husen från 1970-talet är så dåligt byggda att det egentligen borde stå inomhus”!
Min kritik av byggbranschen blev tydlig i boken Living Dreams. Det finns få branscher som är så konservativa och mätta som byggbranschen. Redan för 12 år sedan fanns ett byggbolag som lyste som ett stort undantag BoTrygg AB i Linköping. En byggare som fortsatt bygga hyresbostäder där ledorden var allt annat än ”billigt och sälja dyrt” utan bygga för långsiktigt ägande. BoTrygg AB uppmärksammades igår igen i SVT ÖstNytt, för att vara den byggare som går mot strömmen när det gäller årlig hyreshöjning. Hans förvaltningsföretag nöjer sig med 0,9 % höjning när andra höjder 2.5 %. Kan det bero på hans filosofi hur man bygger för framtiden och väljer rätt byggnadsmetod och material.
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/nya_inkopsvagar_for_byggmaterial_kan_spara_miljarder.pdf

10. Nu ska snart en nationell plan för transportsystemet 2014-2025 beslutas i riksdagen. Den är mkt ihålig och allt annat än framtidsinriktad. Planen tar inte hänsyn till vare sig klimatet eller en kommande brist på olja som vi glider in i den kommande 10 åren. Den tar inte hänsyn till att vi nått Peak Car i Sverige sen flera år. Antalet körda kilometer har legat på en platå och minskat sen 2008. Trots detta prognostiserar Trafikverket en starkt ökad biltrafik. En framtidsbedömning som går i rakt motsatt riktning mot den som görs av Trafikanalys, statens egen myndighet för att skaffa kunskapsunderlag. Det vore en stor skam om denna nationella plan antas av riksdagen i befintligt skick. Byt ut ledningen för Trafikverket omedelbart, de har förverkat sitt förtroende sen länge, inte bara för denna nationella plan utan också för att ha omdefinierat Förbifart Stockholm från olönsam till lönsam! På osakliga och felaktiga grunder.

11. David Simons beskriver dagens USA som en ”skräckföreställning”, där inkomsterna sjunker och grundläggande samhällsservice som utbildning överges.Kapitalismen är på väg att göra slut på sig självt, menar David Simons.
Att använda kapitalismen som ritning för hur ett samhälle ska byggas är farligt, säger han, eftersom det finns andra värden än vad som ryms i en kvartalsrapport. Tron på att marknaden ska lösa problem som miljö, utbildning, klass- och rasklyftor och samtidigt fortfarande vinstmaximera är barnslig.
”Det är en barnslig föreställning och ändå argumenteras det passionerat för detta i mitt land. Och det skrämmer mig för att jag förvånas över hur bekväma vi är med att befria oss själva från vad som i grunden är ett moraliskt val. Sitter vi alla i samma båt, eller inte?”
http://youtu.be/DNttT7hDKsk

12. Jag blev intervjuad av FRIA där jag, Kjell Aleklett och Ulf Swan uttalde oss. Vill gärna lyfta artikeln ännu en gång. (Har glömt bort vad jag sa)
”Tillgången till billig energi, och särskilt olja, spelar en viktig roll för vårt samhälle i dag. Martin Saar menar att all forskning visar ett tydligt samband mellan oljeförbrukning och BNP, bruttonationalprodukten i världen. Och med en minskad tillgång på olja de kommande fem till tio åren står vi inför en väldigt svår omställning av samhället, menar han.

– Vi får acceptera faktum att samhället kommer att ha mindre mängd energi i framtiden och det blir jäkligt tufft. Vi får kanske klara oss med en tredjedel av dagens energi, utan fossilt bränsle som olja, kol och gas!
Läs hela artikeln!
http://www.fria.nu/artikel/96175

13. Monsanto mejar ned allt motstånd för dominans och vi blir slutligen offren!
https://www.youtube.com/watch?v=ShJTcIlTna0

14. Centern, som äger energi och miljöfrågorna i Alliansregeringen, har hög svansföring. De har sen länge pantat sig för en fossilfri fordonsflotta senast år 2030. Igår la, Thomas Johansson professor i energisystemanalys,fram utredningen: ”Fossilfrihet på väg”. Utredningen menar att det är fullt möjligt att klara målet att minska fossila bränslen med 80 % till år 2030.
Hemligheten är ett självfinansierande ”bonus malus-system”, som bestraffar stora utsläpp och gynnar små. Detta ska också kombineras med dieselpremier och något så kontroversiellt som en statlig prispremie under 12 år, för att göra biodrivmedel konkurrenskraftiga. Detta förslag, som har näringspolitiska komplikationer, fick huvudsekreteraren Per Kågesson att hoppa av.
En sak är säker för att förvandla utredningen till praktisk politik krävs för det första, att övriga Allianspartier är med på båten. Redan nu finns en öppet motstånd från moderatstyrda finansdepartementet som sågat utredningen som ”ofullständig och svåröverskådlig”. För det andra krävs en bred uppgörelse över blockgränserna för att säkerställa långsiktiga investeringar. Och detta att nå breda politiska uppgörelser är väl inte Alliansens och Borg & Reinfeldts starkaste gren!?

Samband BNP och olja efter peak oil

Och kärnfrågan kvarstår, som motorjournalisten Lasse Swärd skriver om i DN, ”hur alla dessa förslag ska hanteras av politikerna, när det är riksdagsval om nio månader”.
Jag är inte orolig för att den svenska fordonsflottan är fossilfri år 2030. Detta kommer att vara ett faktum oavsett de åtgärder som vidtas av Alliansen och energiminister Anna-Karin Hatt (C). Redan inom 10 år faller 40 % av vår importolja bort. Både Norge och Danmark har genom sina oljedirektorat förvarnat om detta. Olje- och gasutvinningen i länderna är i fritt fall. Länderna har sen länge, runt år 2000, nått maximal produktion och de kommer att behöva energin själva.
Och det blir ju knappast bättre av att även Ryssland som förser Sverige med över 50 % av import oljan också nått peak oil.

Initiativet till utredning ”Fossilfrihet på väg” skulle säkert kunna vara ett steg i rätt riktning om den varit förankrad i Alliansregering och kommit i början mandatperioden. Men framför allt om partierna i Alliansen insett att framtidsinriktade förslag kräver breda politiska uppgörelser över blockgränserna. Nu lär utredningen som bäst bli ett slagträ för Centern i valrörelsen för att visa politisk handlingskraft kring energi- och miljö, trots att Centern varit en ”lame duck” ända från början. Tråkigt nog för C!
http://www.dn.se/ekonomi/straffskatt-och-premier-ska-minska-bilutslappen/

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Julens beska droppar från ASPO Sverige!

 1. Rysslands peak är tillfällig. Landet är jättestort och shale-reserverna utan jämförelse. USAs shale-revolution har tagit landet från 5 miljoner fat/dag till 8 miljoner fat/dag på bara fem år och utvinningskurvan pekar fortfarande lika brant uppåt. När detta kommer igång i Ryssland blir det åka av. (Eller är det någon som tror att Ryssland kommer skippa fracking av miljöskäl?)

 2. Ja du Jeppen, du lever i din egen märklga bubbla, på tvärs mot de signaler som kommer från forskning om fossil energi. Bland annat skriver Kjell Aleklett i sin blogg: ”I figuren här nedan ser ni att USA idag har en platåproduktion och en framtida export kräver att skiffergasproduktionen ökar väsentligt. Fyra av de fem största skiffergasfälten har sammantaget nu nått en topp och produktionen börjar att minska. Just nu är det utvinningen från Marcelles som ökar och denna ökning kompenserar minskningen i de andra. Om man även i framtiden kan kompensera för minskning i andra fält återstår att se. Det är ofattbart att Dr Birol kan komma med påståendet att USA skall bli ett oljeexporterande land. De amerikanska myndigheterna har också gjort en analys av landets petroleumbehov och där finns det minst ett importbehov som är större än 30 %. Vi ser att den inhemska produktionen når en platå 2016 och börjar att minska runt 2020. Då finns det ett importbehov som är ungefär en tredjedel av behovet. Ofattbart att ingen får möjlighet att kritisera IEA.”

  Varför skulle inte Kjell Aleklett som just nu gästforskar vid ett universitet i Texas ha bra koll på vad som händer med den hypeade tightoil i USA. Sen vad som händer i Ryssland det kan vi bara spekulera i. Rysslands problem kommer att bli energinettot på det som utvinns. Ger dig rätt i att miljökonsekvenserna vid fracking inte kommer att spela någon avgörande betydelse.

  http://aleklett.wordpress.com/2013/12/17/nobeldialogen-i-goteborg-den-9-december/

 3. Hade någon väntat sig att Aleklett skulle göra något annat i USA än att fortsätta att baissa shalerevolutionen?

  Att shale-gasen ligger på en platå beror på att det är lönsammare att ägna riggarna åt att borra efter shale-olja eftersom naturgaspriserna har imploderat pga shale-revolutionen. Att idag förutspå när USA kommer peaka i olja är en ganska meningslös övning. Det vi vet är att ökningen under 2013 på en miljon fat/dag är den största som uppmätts i USA sen kommersiell oljeborrning började där i mitten på 1800-talet. Det här är alltså största oljerushen i USAs historia.

  Vi vet också att Rysslands shaleresurser är ännu bättre, vilket innebär att Rysslands oljepeak är tillfällig. Varför ryssarna skulle ha problem med energinettot när inte amerikanarna har det är oklart. Det får du gärna förklara.

 4. Jeppen;
  Jag hoppas att jag som ägnat ganska många år åt att analysera den globala energisituationen till den ökande populationen skall komma fram till samma insikt som du – det vill säga; Det finns egentligen inga problem på kartan mer är de som har en annan åsikt än den du har.

Comments are closed.