Ekonomi - Energi

Framtidens svenska energimarknader

Print Friendly, PDF & Email

Häromdagen presenterades bilaga 2 till Långtidsutredningen 2015, SOU 2014:37 skriven av professor Lars Bergman.  Så här lät pressmeddelandet.

Energimarknaderna står inför stora förändringar. De väntade omställningarna kan få väsentlig betydelse för den framtida ekonomiska utvecklingen. På seminariet diskuteras är bl.a. om energimarknaderna är strukturerade och reglerade för att säkerställa en gynnsam utveckling, hur de svenska energipriserna påverkas av utvecklingen på de internationella fossilbränsle- och koldioxidmarknaderna, hur elmarknaden klarar en omställning till förnybar energi.

Några tankar efteråt, ett kapitel nr 3 handlar om Internationella marknader för olja, kol och gas. Hur tar författaren upp ”The Shale gas revolution” det känns lite märkligt att en professor benämner detta som en ”revolution” när det är snarare en evolution. Han skriver utvinningskostnaden på skiffergasen ligger i mellan 3-7 USD per MMBtu och för skifferolja ligger detta mellan 45-70 USD per fat. Förväntningarna är nu ett ökande utbud och stagnerade eller till och med sjunkande priser! Är man energiexpert så borde man kanske sätta sig in lite bättre hur skiffermarknaden utvecklar sig.
Sedan går rapporten in på hur elmarknaden fungera bland annat hur stödet till förnybar el. Tre förslag rör elmarknaden, 1 inför en ”konkurrensbonus” på investeringar som ökar konkurrensen i elnätet, 2 ändra stödet så det inte utgår då spotpriserna är låga eller negativa, 3 inled en utvärdering av stödet till förnybar el. Här visar sig problemen tydligt ute i Europa.

Sedan finns en del om Fjärrvärme och behovet av reglering på samma sätt som för elnätet.

Lars B. inleder i ca 35 min sedan följer Per K. ca 21 min
Sedan Carl B H. ca 17 min och sedan de övriga och publikfrågor i ca 45 min.

Efteråt följde en diskussion med:
Lars Bergman, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi- och klimat, Svenskt Näringsliv
Carl B. Hamilton, riksdagsledamot (FP)
Per Kågeson, fil.dr, Nature Associates
Lise Nordin, riksdagsledamot och energipol. talesperson (MP)
Lina Palm, energidirektör, Skogsindustrierna
En publikfråga kom upp om de senaste uppgifterna om överskattade skifferlager
Seminarium – Framtidens svenska energimarknader.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Framtidens svenska energimarknader

  1. Fint inlägg, nyttigt att bli uppdaterad med utredningarna, verkligen.

    Finner professorns skifferoljepris underligt lågt, även om jag själv inte har annat än lekmannamässig förståelse för den synnerligen ogenomskinliga oljemarknaden. Som ekonomhistoriker brukar man tala om hur oljemarknaderna överhuvudtaget ”uppfanns” på 70-talet. Priserna innan dess var helt godtyckliga, höga, posting prices satta av oljekartellen. Antar priserna idag, med hälften på långterminer, inte heller är så lätta att fastställa. Shell uppger hur som helst, i vad det tycks till professorn motstridiga uppgifter om sin framtida produktion att den huvudsakligen ligger i spannet över 80 dollar per fat. Skifferolja är väl det dyraste tillsammans med djuphavsolja att utvinna, så utredningen blir i mina ögon lite suspekt. Räknar han med fred i Mellanöstern för att sänka produktionspriserna? Lite fel läge med en sådan prognos kan tyckas.

    Ja ja, tack Bengt för en fin uppdatering av svenska läget.

    Länk till Economists redogörelse av Shells prisprojektioner (förövrigt en skrämmande artikel om bolagens antagligen korrekta beräkning av politiska viljan att hantera klimatförändringarna.):

    http://www.economist.com/news/business/21607838-managers-biggest-oil-firms-clash-investors-over-climate-change-elephant

Comments are closed.