Ekologi - Energi

När larmen tystnar… Vad räcker energin till

Print Friendly, PDF & Email

Vad räcker energin till?
Vision Ett Klot har ett nytt föredragskväll den 3 november på ABF i Stockholm och där undertecknad kommer att tala mer som realist än pessimist.
Det kanske vore bra om vår nye energiminister Baylan kom då det verkar vara lite si och så med energikunskaperna. Det är ändå han som ska styra Energimyndigheten som verka mörka Peak Oil.

Jag kommer inte att gå in så mycket på Peak Oil, för det hinner vi inte, utan mer titta på hur mycket energi vi använder, och att grön energi inte är så grön utan mer en förlängning av fossil samhället.

Denna frågeställning har Visionsgruppen ställt upp:

Att fossil energi förstör klimatet, känner vi till vid det här laget. Men ändå kör, flyger och konsumerar vi som om inget är hotat.
Antag att vi bestämmer att stänga fossilkranen idag.
Räcker då den alternativa förnybara energin??

Antag att det finns hur mycket förnybar energi som helst:
Räcker då råvarorna till för den produktion som krävs idag för att få världens tillväxt?

Hur mycket produktion tillåter de planetära gränsvärdena?

Kom till ABF den 3/11 kl 19:00 på Sveavägen 41 och lyssna på optimisten och pessimisten när de duellerar.

Optimisten: Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Etc.

Pessimisten: Bengt Randers, ordförande ASPO Sverige
Visionsgruppen.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “När larmen tystnar… Vad räcker energin till

 1. Här får vi reda på att ”fossil energi förstör klimatet”. Men detta påstående är formulerat från ett mänskligt och därför trångt perspektiv. Om vi i stället skrivit ”fossil energi FÖRÄNDRAR klimatet” hade det varit mer i samklang med naturens eget perspektiv (i detta existerar inget bra eller dåligt klimat, bara olika sådana=anpassningar till gagn för naturens egen överlevnad). Och därifrån hade vi också kunnat gå vidare och insett att ALL energiomsättning förändrar den fysiska verkligheten. ”Utsläpp” är alltså bara en (av oss omedveten) omskrivning av ”förändring i den fysiska verkligheten”.

  Det är här som vår omedvetna lögn om denna verklighet gömmer sig för vårt på stenåldern skapade sätt att tänka. Begreppet ”utsläpp” har fått oss att fokusera på fossilförbränning som ”miljöbov” och givit oss föreställningen att det är något fel inbyggt i själva bränslet eftersom det ger ”utsläpp”; vi kallar den ju ”smutsig energi” i tron att där finns ”ren energi” som inte ger några ”utsläpp”.
  Eftersom dagens energi globalt till ca 86% kommer från fossilbränslen (därefter vatten 6,7%, kk 4.4% och ”förnybara” 2.2%) har vi ingen praktisk erfarenhet av hur dagens värld skulle se ut med andra bränslen och kan därför fortfarande behålla illusionen om ”utsläppsfria” bränslen.
  Din fortsättning
  ”Antag att det finns hur mycket förnybar energi som helst:
  Räcker då råvarorna till för den produktion som krävs idag för att få världens tillväxt?”
  närmar sig kärnproblemet: att det är mängden exergi vi tar från naturen som utarmar dess livsuppehållande förmåga (både energi och råvaror är exergimässigt samma sak=mönster i naturen öveförda från exergin i solljus).

  Och ingen annan energikälla på denna planet kan kvantitativt mäta sig med de fossila. Vi har blivit så begeistrade i den värld vi skapat m h a dessa att vi inte ser problemen när de inte längre finns och också inbillar oss att där finns ”annan energi” att driva civilisationen vidare med. Det vore som att försöka driva ett passagerarjetplan med gummisnodd och propeller.
  Resultatet för oss är naturligtvis katastrof men för naturen är det bara fråga om nya förhållanden för evolutionen, dvs en ny och annorlund värld med nya arter som ersätter utdöende d:o, dvs som det alltid sett ut under livets flera miljarder långa existens.

 2. Håller med dig, det citerade biten kommer från inbjudan och är inte skriven av oss. Men jag ska försöka visa hur mycket fossil energi vi använder och försöka få icke tekniker att även förstå och att ”grön teknologi” bara är en förlängning av fossil energi.

Comments are closed.