Ekonomi - Energi

10 år med IEA World Energy Outlook.

Print Friendly, PDF & Email

Nu har årets upplaga av World Energy Outlook eller WEO kommit. Och här finns en annalys av de senaste 10 årens raporter.
David MacLeod har gjort en sammanfattning av dessa rapporter och jag har försökt skriva en sammanfattning av detta.
International Energy Agency (IEA) utkommer varje år sedan 1974 år med sin World Energy Outlook (WEO), den ska ge beslutsfattare underlag i sina planeringar. Problemet är att inte många värderar skriften utan köper den med hull och hår som vår egen Energimyndighet, sedan användes dessa prognoser som sanningar av andra som Trafikverket vid beslut om trafikplanering mm. WEO har på tio år gått från ett rosenskimmer till en pessimistisk rapport.
De projekterade volymen har minskat med 20 miljoner fat per dag och även i deras mest pessimistiska rapport är även dessa inte fult realistisk.
Varför ska vi ens lägga någon vikt vid dessa årliga övningar? 1) för att IEA har den tillgång till den bästa data som finns; 2) det finns mycket information att läsa om man kan läsa mellan raderna; 3) för att de betraktas som en auktoritet av många.
I den senaste rapporten som kom ut den 12 november 2014, står det att vi lever i ett energi system under extrem stress och fara både från störningar på tillförseln och klimatkatastrof.
Tiden före 2005.
Det sägs att IEA var medveten om Peak Oil redan 1998. I WEO från 1998 ska det finnas en graf med ett fält benämnt ”unidentified unconventional oil” som skulle fylla upp för brist efter 2010,detta skulle vara en kod för Peak Oil.

WEO 1998 Tabell 3.1

Det blev tydligen en del kontroverser av detta som resulterade att WEO från år 2000 och framåt blev mycket konservativa.

2005: Inga problem.
År 2005 var det året då oljeutvinningen började sin mångåriga platå efter en stadig tillväxt i flera år. Detta år kom även Hirsch rapporten från USA’s energidepartement som framhöll att Peak Oil var en oerhörd riskfaktor och omställningen skulle behöva börja 20 år innan toppen. IEA’s Claude Mandil avfärdade hela iden med Peak Oil. Efterfrågan på olja i WEO av 2005 skulle vara 120 miljoner fat om dan.

2006: Sänkta förväntningar.
Under året började Peak Oil samhället påtala att toppen kanske var här, då produktionen hade varit plan hela året innan. I WEO 2006 sänktes efterfrågan för 2030 till 116 miljoner fat om dan.

2007: Eventuella leveransproblem 2015.
Här talade WEO om att minskningar i existerande fällt skulle kunna leda till leveransproblem, beroendet till Mellersta Östern ökade. Efterfrågan ligger kvar på 116 miljoner fat om dan.

2008: Tiden är inte på vår sida.
Här sker en markant förändring då IEA hittills beräknat vad efterfrågan blir och sedan utgått att det finns olja att tillgå. I WEO går man igenom de 800 största oljefälten och börjar serieöst överväga begränsningar i utvinningen. Även om inte toppen kommer före 2030. Man ändrade förra året nergången från existerande fält från 3,7% till 6,7%. Efterfrågan sänks till 106 miljoner fat om dan. Fatih Birol svara på en fråga om beräkningarna hade gjorts tidigare att det hade bara varit antagande och att tiden är inte på vår sida. I rapporten tas även klimatförändringen upp.

2009: Läcka från IEA.
Dagarna för WEO släpps så är det en artikel i The Gaurdian som hävdar att viktiga data i rapporten har blivit förvrängda under tryck från USA.

“The world is much closer to running out of oil than official estimates admit, according to a whistleblower at the International Energy Agency who claims it has been deliberately underplaying a looming shortage for fear of triggering panic buying. The senior official claims the US has played an influential role in encouraging the watchdog to underplay the rate of decline from existing oil fields while overplaying the chances of finding new reserves. The allegations raise serious questions about the accuracy of the organisation’s latest World Energy Outlook on oil demand and supply to be published tomorrow – which is used by the British and many other governments to help guide their wider energy and climate change policies…”

Detta förstärker bilden av att WEO skrivs av kommittéer med många intressen och politiskt influenser som begränsar vad som får skrivas i rapporten. I 2009 års WEO så finns två scenarior ett Referens scenario som är BAU och ett 450 Scenario som skulle spegla användningen om världen kommer överens om åtgärder mot klimathotet med begränsningar till 450 ppm. Efterfrågan sänks till 105 miljoner fat om dan.

2010: Peak Oil inträffade 2006!
I WEO 2010 så där i förbifarten nämns att Peak Oil inträffade 2006. Peak Oil som blev förlöjligat 2005, bortglömt år 2006-07, återupptaget 2008 som en punkt bortom 2030, läckt under 2009 och nu framkommer det att toppen redan var 2006! Men detta är tydligen inget problem enligt WEO för i stället kommer alla typer av okonventionella oljor att fylla ut skillnaden med ett litet aber, om bara investeringarna finns.
År 2010 så finns tre scenario med, Current Policies Scenario, 450 Scenario och New Policies Scenario blir den nya Referens scenariot. Efterfrågan sänks till 99 miljoner fat om dan. Enligt rapporten så kommer 40% av oljeutvinningen 2035 att komma från ej funna fält. Enligt Kjell Aleklett är WEO 2010 ett rop på hjälp för att berätta om Peak oil, och enligt Kjell så stämmer 450 Scenariot bra med deras egna modeller.

2011: Byt riktning.
År 2011 hände mycket Fukushima och den arabiska våren och början på Occupy Wall St. WEO noterade att inga tecken finns på ändrad färdriktning inom energiområdet. Skiffer oljan i USA kommer att få en signifikant roll i framtiden, och beroendet av MENA ökar och kommer att stå för 50% 2035, om investeringarna hänger med. Efterfrågan ligger kvar på 99 miljoner fat om dan.

2012: Allt är OK.
WEO 2012 behandlar subventionerna och att ett nytt energi landskap öppnar sig i och med skiffer oljan från USA. Landet kommer att gå om Saudiarabien i mitten av 20-talet. Och Nordamerika blir en netto exportör runt 2030. Efterfrågan ligger kvar på 99 miljoner fat om dan, priset stiger till $215 per fat. Trots detta räknar rapporten med att Iraq som landet som ska fylla ut nergångar på andra ställen.

2013: Eran av överflöd är över.
I WEO 2013 repeterar några teman från 2012, Kina dominerar i Asien innan Indien tar över tillväxten från 2020, då Kina är den största oljeimportören och Indien den största Kolimportören. Och USA avancerar mot att bli självförsörjande 2035. Och vi är på väg mot 3,6°C uppvärmning. Tonen om skifferoljan har ändrats. ”Light tight oil shakes the next ten years, but leaves the longer term unstirred. The capacity of technologies to unlock new types of resources, such as light tight oil (LTO) and ultra-deepwater fields… But this does not mean that the world is on the cusp of a new era of oil abundance. …no country replicates the level of success with LTO that is making the United States the largest global oil producer. The rise of unconventional oil (including LTO) and natural gas liquids is meets the growing gap between global oil demand, which rises by 14 mb/d to reach 101 mb/d in 2035, and production of conventional crude oil which falls back slightly to 65 mb/d.” Nergången i konventionella fält är nu 6% men mycket mer i okonventionella brunnar vilket tvingar fram kontinuerlig borrning för att inte utvinning från fälten ska minska.
Då är vi framme vid 2014. I World Energy Investment Outlook noteras ett dramatiskt skifte i tonen från 2012. Nu säger de att prognosen för Nordamerika blir en platå och nergång i mitten på 20-talet. Deras uppskattning att det kommer att behövas investeras $48 biljoner för att möte energibehovet och $53 biljoner om man även ska möta klimathotet.

2014: Mörka tider väntar – Ett energisystem under stress.
Det globala energisystemet kanske inte kan leverera det som förväntas. Energi användningen kommer enligt rapporten att var plan i Kina, Indien, Afrika, Mellersta östern och Latinamerika.
Kommer utbudet att möta efterfrågan?
Efterfrågan kommer 2040 att vara 104 miljoner fat om dan. Frågan är om det kommer att gå, från sammanfattningen:

“Investment of some $900 billion per year in upstream oil and gas development is needed by the 2030s to meet projected demand, but there are many uncertainties over whether this investment will be forthcoming in time – especially once United States tight oil output levels off in the early 2020s and its total production eventually starts to fall back. The complexity and capital-intensity of developing Brazilian deepwater fields, the difficulty of replicating the US tight oil experience at scale outside North America, unresolved questions over the outlook for growth in Canadian oil sands output, the sanctions that restrict Russian access to technologies and capital markets and – above all – the political and security challenges in Iraq could all contribute to a shortfall in investment below the levels required. The situation in the Middle East is a major concern given steadily increasing reliance on this region for oil production growth, especially for Asian countries that are set to import two out of every three barrels of crude traded internationally by 2040.”

Finns det en dold kod i denna bild?

Rapporten sätter riktigt stort hopp på Iraq och några andra länder i Mellersta Östern. Och är det inte Peak Oil som man i WEO 2010 sa att den redan hade inträffat 2006?
Rapporten kommer in på oljepriserna för att utvinningen av okonventionella behöver vara höga för att kunna fortsätta och stötta de konventionella oljorna. Förnyelsebara energikällor kommer inte att kunna minska CO2 utsläppen till acceptabla nivåer. Förnybart kommer att svara för halva ökningen av elgenerering fram till 2040. Rapporten tror även kärnkraft kommer att med 60%. Men om samtidigt ca 200 gamla reaktorer ska skrotas kanske detta blir en övermäktig uppgift i dagens ekonomiska klimat.

Det finns några bra analyser som även kan studeras bland annat denna av Steven Kopits, och David Hughes om fracking.
På fredag den 5 december presenteras WEO 2014 i Stockholm, jag ska försöka dokumenterar denna.

Watching the Watchdogs: 10 Years of the IEA World Energy Outlook « integral permaculture.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “10 år med IEA World Energy Outlook.

  1. Höll själv på att ramla av stolen när jag läste WEO 2014. Inte för att det stod något jag inte ”visste” men för att IEA har _aldrig_ varit så här tydliga med hur illa det ser ut. Kapitel 3 (det om olja) har underrubriken ”The calm before the storm?”. Finns även en sida i början som i princip är en stor brasklapp och tar upp (bekräftar) den kritik som brukar riktas mot WEO (ex behov av extremt stora up-stream investeringar, frågetecken kring om tillräcklig infrastruktur finns/kan utvecklas (land locked fields, etc.), ev. problem med politisk instabilitet i MEANA, osv.

    Ang. figuren tycker jag det är ganska tydligt, finns inte oljan i OPEC eller om de väljer att inte öka produktionen över 30Mbd så ser det mörkt ut. Ökar dessutom inte produktionen från Brasilien o LTO/USA så är det nattsvart…

  2. Ni är roliga ni, uppenbart så är peak oil totalt överspelat. Att fasta i någon löjlig ”conventional peak” är lika meningslöst som att bortse från kärnkraft gällande elproduktion. Nej skaffa er en annan dommedagshoby!

  3. Vad har du fått det i från att PO är överspelat? Har du någon referens eller är det bara ett önsketänkande.

Comments are closed.