Ekologi - Ekonomi - Energi

Sju chockerande händelser 2014

Print Friendly, PDF & Email

Ugo Bardi som skriver på Resource Crisis har skrivet om några händelser som han ser står ut under året 2014. Det är ingen rangordning på listan.
1. Oljepris kollapsen. Det är förväntat att priset på olja skulle fluktuera när vi befinner oss nära toppen, men han trodde att det skulle bli som 2008 när priset skulle falla efter en finansiell crash. Men under 2014 kom kollapsen som en blixt från en klar himmel. Men finanskrisen är under uppbyggnad och som vi kanske får uppleva under året i stället.

2. Ett mindre grönt Europa. Ugo B åkte till Bryssel för en utfrågning, det blev en chockartad upplevelse. Det Europa han kände var fredligt och på väg mot harmoni och hållbarhet. Vad han såg var ett EU fullt med krigshetsare på väg att kriga mot Ryssland och borra efter olja och gas. Inte hans Europa i alla fall, (inte mitt heller.) Vems Europa är detta?

3. Året då propagandan blev vuxet. Uttrycket kommer från Ilargi på ”The Automatic Earth”. Propaganda är mycket äldre än 2014, men säkert är att under året har den blivit mer gäll och intensive mot vad den brukar vara. Det är också chockerande hur fort och lätt propagandan drog in oss i ett nytt kallt krig mot Ryssland. Också chockerande att se hur propagandan övertygade så många inklusive EU politiker att mer oljeborrning och ”fracking” var lösningen på alla våra problem.

4. Ukraina katastrofen. Det var en chock hur lätt det var för ett europeiskt land att falla från ett relativt normal tillstånd till inbördeskrig med milis grupper som bekämpar varandra och där medborgare blev bombade och fick flytta ner i källare. Det visar hur sårbart det som vi kallar ”stater” är. För vem ringen klockorna i Ukraina?

5. Den ekonomiska kollapsen i Italien. Vad som är mest skakande är hur detta sker i absolut tysthet. Det är som en mardröm i slow motion. Regeringen ser ut att vara oförmögen att handla på något annat kreativt sett än att höja skatterna och klämma ut mer ur redan fattiga medborgare. Folk verkar förhindrade att reagera, även att förstå vad som pågår – för det mesta bara delta i ”skylla på någon annan” spelet, politiker, immigranter, kommunister, Romer, Euron, någon världskonspiration för allt som drabbar dem. En liknade situation finns i andra sydeuropeiska länder. Hur länge denna tystnad kan fortgå återstår att se.

6. Förlusten av hopp om att stoppa klimatförändringarna. 2014 var året när IPCC 5:de huvudrapport blev färdig. Den lämnade inga som helst spår i debatten. Folk verkar tycka det bästa vapnet som vi har mot klimatförändringen är att deklarera att den inte finns. Dom repeterar hela tiden den lugnande mantran att temperaturen inte ökat alls under de senaste 15 åren trots att 2014 visade sig vara ett av de varmaste uppmätt.

7. Dödandet av en björn i Italien, var en liten manifestation av hänsynslös grymhet under ett år som set mycket värre saker. Men det var ett paradigm händelse som visar hur svårt – till och med omöjligt – för människor att leva i fred med det som omger dem – vare sig det mänskliga eller vilddjuret. (I Sverige har vi samma problem med varg och andra predatorer).

Detta var barra en del av listan på händelser under 2014, vilka shocker får vi se 2015?

Avslutar med ett ordspråk som en indianhövding sa 1854 i Seattle.

Om alla djur försvann, skulle människan dö,

för vad som händer med djuren kommer snart att hända människan.

RESOURCE CRISIS: Seven shocking events of 2014.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious