Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Vad är hållbart?

Print Friendly, PDF & Email

På ASPO’s årsmöte så höll Mikael Höök på Geocentrum på Uppsala Universitet ett föredrag, ”Hållbarhet och energisystem”. Detta ämne är nu rätt aktuellt när alla pratar om hållbart i olika sammanhang från företag till politiska partier och miljöorganisationer. Frågar man några miljöorganisationer vad dom menar med hållbarhet så är svaren rätt olika. T ex så säger Greenpeace ”Med ett hållbart energisystem så anser vi att det måste vara smart, resurseffektivt och 100% förnybart.”
I föredraget så går Mikael igen historiken kring begreppet hållbarhet och vad svag eller stark hållbarhet är. Och för att beskriva om något är hållbart så bör man utreda de fyra A:na, Availabilty, Accessibility, Affordability och Acceptability.
Något är inte hållbart bara för att några kriterium är uppfyllda, vilket många väljer att bortse ifrån.
Detta blir rätt uppenbart om man söker på #svdhållbart då dyker många ämnen upp som skulle behövas testas mot de 4 A:na. Det har gått mode i att använda ordet nu.
Föredraget är 49 minuter långt.
[youtube id=”3XowqKQTxOw”]

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious