Energi

Ingen vind någonstans! | Energy Matters

Print Friendly, PDF & Email

Många som förespråkar vindkraftverk brukar hävda att det alltid blåser någon annanstans och att det hjälper till att jämna ut sig över större områden. Nu börjar det finnas data för fler länder och därmed större områden. Euan Mearns på blogen Energy Matters har i en analys över en period över september och oktober tittat på vindenergi från Tyskland, Danmark och Storbritannien och under några dagar den 17-20 oktober så blåste det väldigt lite i alla dessa länder. Se diagrammet nedan.

Vindenergi från Tyskland, Danmark och UK.

Detta är framtaget från timvärden från dessa länder. Man kan även se flera perioder när det varit lugnt över stora områden.

Jag tog fram data för Sverige, Danmark och de baltiska länderna och det är samma sak där, det är väldigt lugnt samma period i oktober.

Diagrammet visar data från Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen i procent av konsumtionen.

Under dessa dagar i oktober var vädersystemen så stora att det påverkade vindkraft i länder från England till Baltikum att lagra energi då det inte blåser under så lång tid och över så stora ut hade varit omöjligt. Inte ens vår och Norges vattenkraft hade räckt till.
Detta visar rätt tydligt att det är svårt att få vindkraft att leverera till andra länder när det inte blåser i det egna området, och att bygga kapacitet för att klara dessa vindfattiga perioder skulle vara fruktansvärt dyrt.

Hur var det med solen denna period, jag  följer varje dag Megawattparken utanför Västerås det är en solcellspark på 1000 kW solceller och det var mullet samma period där.

Energi från Megawattparken under några dagar i oktober.

Detta är bara från en plats i Sverige men det kanske inte är så ovanligt med högtryck och mulet på hösten.

Wind Blowing Nowhere – Again | Energy Matters.

Uppdaterat den 19 november: Euan Mearns på bloggen Energy Matters fick mina data från Sverige och nu finns en ny analys med detta och även Frankrikes vind med.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

5 Comments on “Ingen vind någonstans! | Energy Matters

 1. För att reglera produktionen från vindkraften så skulle det kanske krävas batterikapacitet på säg fyra dygn och två tredjedelar av snitteffekten?
  24 h * 4 dygn * 4 GW = 384 GWh. Om vi tar Teslas Powerpack så kostar de ca 2 miljarder kronor per GWh. Dvs ca 750 miljarder kronor. Inte helt realistiskt med tanke på att de inte skulle hålla så många år.

  Man får räkna med att behöva energieffektivisera och acceptera att priset flukturerar mer med tillgång/efterfrågan och göra det möjligt för konsumenter och industrier att styra sin efterfrågan lättare. Fylla ut med vattenkraft, biokraft, bränsleceller och mycket annat är också ett krav, sådant som ändå har ok pris för kortare perioder. Sålänge vindkraften fortsätter att bli allt billigare så kan den fortfarande vara nyttig i mixen, liksom solel som börjar bli riktigt billig. Det går inte att sticka under stol med att reglerkostnaden för vindkraft är högre än kärnkraft, inte heller att kostnaden för reglerkraft till solel är skyhög i Sverige eftersom den dessutom kräver säsongslagring (vindkraft kräver bara lagring ett par dygn på sin höjd).

  Det är långt kvar innan energi och miljönätterna är knäckta.

 2. Låter oerhört bra att klämma ut 4 MWh under en dag av en anläggning med 1 MW. Kan det verkligen vara möjligt?

 3. Jo, det är inte så konstigt, ett exempel från i april. Max gick det upp till 10 MWh/d några gånger i juni.

  Datum MWh/d Utnyttningstid h* Toppeffekt
  2015-04-29 4,097 4,1 4,5 820

  * 4,1 h räknat på installerad effekt, 4,5 h räknat på toppeffekt

Comments are closed.