Ekonomi - Energi - Politik

Extra. Extra. COP21 har ett klart avtal!

Print Friendly, PDF & Email

Det har nu blivit ett avtal mellan deltagande länder i Paris. Det förlösande faktorn var att Peak Oil troligtvis inträffade i juli 2015, så flera länder har insett att till skillnad från klimathotet så är Peak Oil ett reellt och förestående predikament som måste adresseras på ett kraftfullt sätt så att samhället kan fortsätta ge sina medborgare en grundläggande service. Några punkter som nu kommer att implementeras från 1 januari 2016.

  • Inga bilar med utsläpp över 100 g CO2/km får tillverkas.
  • Klimatforskare sluttar flyga i tjänsten, för att föregå med gott exempel.
  • Inga lån får ha längre löptid än 10 år.
  • Inga nya väg- eller flygprojekt som är mer än halvfärdiga fullföljs.
  • Fartbegränsningar på allmän väg sänks med 10 % och avrundas neråt.
  • Varor med energimärkning får bara säljas om klassen är A++ eller bättre.
  • Varma länder med kylbehov och kalla länder med värmebehov kommer att försöka minska skillnaden mellan ute och inne temperaturen.
  • Alla trupper på främmande mark tas hem för att minska stressen i samhället.

Från 2017 så slutar alla forskare och politiker att flyga i tjänsten. Utsläppen från bilar sänks med 10% per år. Nästa COP22 kommer att hållas som videokonferens.

PS. Detta är som ni nog förstår, bara lösa fantasier. Men många av punkterna skulle kunna mildra Peak Oil och klimatförändringarna. För klimatet och energi är relaterade till varandra. Men vi har ett ekonomiskt system som inte skulle klara dessa punkter utan skulle behövas göras om från grunden. För här predikar nästan alla partier att vi behöver mer tillväxt inte mindre. Så första punkten skulle nog behöva vara att vi har avvecklat vårt skuldbaserade FIAT system.
COP21 | United nations conference on climate change.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious