Energi

Bakken och Kina:s utvinning är på väg ner » Peak Oil Barrel

Print Friendly, PDF & Email

Olje utvinningen i Bakken i N. Dakota nådde sin topp i december 2014, detta område och några andra skifferoljefält skulle göra att USA blev ett nytt Saudiarabien. Nu har utvinningen miskat med 25% sedan toppen. Och som Rune Likvern skriver om Bakken så har ekonomin inte varit så lysande utan ligger på minus nästa hela perioden.

Så här ser bilden ut och den stämmer väldigt bra med analyser som gjordes för några år sedan.

Bakken från 2007 till 2016

Sedan har Kinas utvinning minskat sedan i februari och var -10% i augusti och är nere på 2009 års nivå. Skillnaden måste importeras och det ökar beroendet av andra länder. Bara i år har importen öken 16%.

Bakken July Production Data » Peak Oil Barrel.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious