Energi - Politik

Mötesplats Samhällssäkerhet 2017, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Folk och försvar deltar i en mässa i Kista i Stockholm den 28-29 november 2017. Jag deltog i ett förberedande möte i våras om intressanta ämnesområden. Nu kan vi se vilka om råden som finns med och det är mycket av intresse.
Totalt erbjuds 40 seminarier och workshops, en parallell utställning med över 50 olika aktörer – statliga såväl som privata och ideella, tyvärr inte ASPO då vi inte har dom resurserna.

Jag kommer att försöka förmedla lita av detta i senare inlägg, då jag har fått en pressackreditera, annars hade vi aldrig haft råd att gå.

Samtalsseminarier
Vår säkerhet

 • Ett modernt psykologiskt försvar
 • Osäker omvärldsutveckling och Sveriges säkerhet
 • Ett förankrat försvar
 • Unga offer, förövare och lösning
 • Upplevd faktiskt och verklig trygghet
 • Individens förmåga att hantera kriser

Ett modernt totalförsvar

 • Sveriges säkerhet
 • Ett totalförsvar av Sverige
 • Så gör vi verkstad av civilt försvar
 • En gemensam grund i gråskalan
 • Säkerhet i Östersjömrådet
 • Att öva Sverige för kris och krig
 • Erfarenheter från Aurora

Samhället i kris och krig

 • Samhällets säkerhet
 • Vattenbrist – överutnyttjade resurser eller klimatförändringar?
 • Hur skyddar vi befolkningen?
 • Näringslivets roll i totalförsvaret
 • En trygg livsmedelsförsörjning
 • Trygg energiförsörjning
 • Tillgänglig och säker kommunikation

Trygghet och säkerhet

 • Samhällets trygghet
 • Hur bygger vi säkra och trygga samhällen?
 • Trygghet i våra städer
 • Att möta våldsbejakande extremism
 • Erfarenheter från terrorattacken på Drottninggatan
 • Säkerheten först på plats
 • Sjukvård i kris och krig

Påverkan och demokrati

 • Skyddet av demokratin
 • Troll och alternativa fakta
 • Hur skyddar vi valet?
 • Hot och våld mot förtroendevalda

Information, cyber och teknikutveckling

 • Informationssäkerhet
 • Cloud Hopper – ett molnbaserat it-angrepp
 • Informations- och cybersäkerhet i samverkan
 • Teknikutveckling och framtida krishantering

Utbildning och kunskap

 • Praktiska workshops
 • En anpassad kriskommunikation
 • Antagonistiska hot mot informationssäkerhet
 • Säkra byggnader
 • Så övar kommunen för kris
 • Beslutsfattande i kris
 • Övning i ledning och samverkan

Mötesplats Samhällssäkerhet 2017, Stockholm – Easyfairs.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious