Energi

IEA 2018 World Energy Outlook: Peak oil är här.

Print Friendly, PDF & Email

Det har inte funnits så många analyser senaste tiden efter att den senaste World Energy Outlook 2018 från IEA. Men Alice Friedemann har översatt en analys från crashoil.blogspot.com på spanska vars tittel lyder ”Någon ropade Peak Oil”.

Denna figur finns i WEO och vad den säger så faller det röda området med 8% per år som motsvarar den naturliga minskningen om inte företagen investerar och hittar nya källor. Den rosa kurvan är om företagen investerar och hittar nya källor och då blir minskningen bara 4% per år.

Men IEA säger att det inte är någon fara för det kommer att hittas ny olja. Men sedan 2016 har det hittas rekord lite olja, som denna bild visar.

Denna bild fanns också med på sidan 159.


Så vad betyder detta:

It means that a collapse of oil supply to half of its current size within only six years simply cannot be compensated by new oil findings and certainly not by unconventional oil sources like oil sands and fracking. That the Oil Majors did not pick up with new oil exploration after the oil price rose again to $100 per barrel in the years after 2008 is another sign that the world is already “overexplored,” as geologists put it. Instead the Oil Majors concentrated on a stock buyback, knowing full well that further exploration would be a waste of money while they are sitting on oil that will become very valuable even though the amount of oil they will extract will decline significantly.

Här är några andra artiklar om den kommande oljebristen:  Bloomberg, NASDAQ, oilprice.com, axios calls the shortage as by 2023, financial times till 2023

Källa: IEA 2018 World Energy Outlook: Peak oil is here, oil crunch by 2023

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “IEA 2018 World Energy Outlook: Peak oil är här.

  1. Det här innebär en ekonomisk kollaps, samt livsmedels brist. Sveriges befolkning kommer att minska framöver.Välfärdsstaten blir en parentes i historien.

Comments are closed.